Biohuset i Mariefred ska bli tillgängligt

av Katrin Nilsson
Peter Svensson är platschef under renoveringen som just kommit igång.

Efter en lång väntan och många turer är nu byggjobbare på plats för att snygga upp och tillgänglighetsanpassa Biohuset i Mariefred.
– Det är magiskt. Äntligen! Som vi har väntat. Det är ett absolut måste med tillgängligheten på en mötesplats, så att den kan fungera för så många som möjligt, säger Anders Lorentz Pantzar, verksamhetsutvecklare på Strängnäs kommun.

Nu ska kommunen komma tillrätta med problemet att Mariefreds mötesplats hittills inte fungerat för alla.

– Det kommer att få en stor betydelse, för flera organisationer har valt att inte vara här på grund av att lokalen inte är tillgänglig, understryker Anders.

Det här gäller till exempel några av de stora kommunala och regionala aktörerna.

– Om man tittar på Scenkonst Sörmland som har scenframträdanden för skolbarn till exempel, eller Kulturskolan, så har de inte kunnat vara i Biohuset. 

Problemet har varit stort för alla som använt biohuset.

– Föreningar har inte alltid kunnat låta alla sina medlemmar komma. Nu plötsligt finns alla möjligheter. Det kommer ha stor betydelse för Mariefred. 

I torsdags började byggarbetet och det som händer nu är att Biohuset kommer att få hiss, ramp och RWC-toalett. På samma gång kommer man att utföra underhållsarbete. Det blir uppsnyggning av ytskiktet genom bland annat målning. Dessutom renoveras en del i lokalerna, som golv, tak och dörrar. Även elen kommer att ses över och bytas ut i mån av behov. 

Biohuset kommer framför allt att renoveras invändigt, så det blir inga betydande störningar för de som bor i närheten. Det som görs utvändigt är framför allt en ramp vid ingången för att förbättra tillgängligheten. Sedan bygger man också en hiss på utsidan av huset. På samma gång tas dessutom den gamla utrymningstrappen bort. 

Köket kommer att renoveras.
Biohuset i Mariefred är en av kommunens mötesplatser.

Mats Lundkvist Byggservice AB är Strängnäs fastigheters entreprenör och har just börjat arbetat när MT/Måsen är där andra mars. Peter Svensson, som är platschef, ser fram emot att ta sig an Biohusets renovering.

– Det är spännande att jobba med ett sådant här gammalt, annorlunda hus. Man vet inte vad man stöter på. Ibland kan man till exempel hitta historiska tidningar, som använts som isolering. 

Här kommer den utvändiga hissen att byggas.

Biohuset har ett kulturhistoriskt värde, därför behöver man vara extra aktsam vid renoveringen. Allt ska i princip se likadant ut som förut, bara uppsnyggat 

– Eftersom det är ett gammalt hus vill man inte förändra något, säger Peter.

Den största visuella skillnaden kommer att bli den nya hissen. 

– Hissen kommer att byggas utanpå huset. Den ska kläs i skiffer. Utseendet har godkänts av en antikvarie så att den smälter in, förklarar Peter Svensson.

Det var Mariefreds arbetareförening som 1902 byggde Biohuset. Det fylldes av en mängd olika verksamheter, men i början av 60-talet hade arbetarföreningen vikande medlemsantal och ekonomiska problem. Den hade svårt att få verksamheten att gå runt och man skänkte huset till Mariefreds stad. I samband med det skrev kommunen på ett avtal att Biohuset också i framtiden skulle vara tillgängligt för mariefredsborna som samlingslokal. Under åren har det varit bio, teater, plats för föreningsmöten, studiecirklar, fester med mera. En period ville kommunen, trots avtalet med arbetareföreningen, sälja huset, men så småningom så blev det istället mötesplats.  

Anders Lorentz Pantzar, verksamhetsutvecklare på Strängnäs kommun. Foto: Privat

På Mariefreds mötesplats samarbetar kommunen med den ideella föreningen Mötesplats biohuset, som får anslag för att driva verksamheten. Anders är nöjd med att mötesplatsen nu kommer att kunna fungera som det är tänkt. 

– Bioföreningen har nu en möjlighet att utveckla verksamheten. Det har varit svårt att göra innan. De har gjort så gott de har kunnat, men det har bara kunnat komma till en viss gräns eftersom huset inte varit tillgängligt. 

I Biohuset har man idag verksamhet som sångkör, filmklubbar, föreningsmöten med mera. Under tiden man renoverar har de flyttat till andra lokaler i Mariefred, som till exempel Munkhagskyrkan och IOGT-lokalen. 

Anders Lorentz Pantzar ser fram emot att kunna erbjuda möjlighet för alla att ta del av verksamheten i Biohuset på samma villkor. I och med renoveringen kommer man nu till exempel att kunna ta sig upp på scenen med en rullstol utan hjälp.

– Människor som har svårt att gå i trappor ska också kunna stå på scen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Man ska inte bara ska kunna titta på saker, utan också delta och uppträda. 

Läs även:

Lämna ett svar