Ett motionsspår blir verklighet i Stallarholmen 

av Malin Rosén
Det nya motionsspåret beräknas bli tre kilometer långt och ligga nära Toresunds IP.

Nyligen beslutade teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun att gå vidare med medborgarförslaget att bygga ett motionsspår i Stallarholmen. Förslaget kom in i juni förra året och ser nu ut att kunna bli verklighet.

Till skillnad från övriga kommundelar saknar Stallarholmen ett motionsspår med belysning. Kommunens fritidsenhet anser att ett sådant motionsspår bör finnas även i Stallarholmen och har därför beslutat att anta förslaget. Dock saknar kommunen egen mark att kunna bygga detta på, men har med hjälp av Stallarholmens nätverk lyckats få kontakt med markägare som ställer sig positiva till ett framtida elljusspår. 

För tillfället saknas investeringsmedel för ett motionsspår och det måste hanteras innan ett spår är aktuellt, enligt kommunen. Tanken är att spåret ska byggas i närheten av Toresunds IP och beräknas bli tre kilometer långt. 

Läs även:

Lämna ett svar