Strängnäs kommun planerar sälja lokaler till Europaskolan

av Katrin Nilsson
Enligt ägaren av Europaskolan är ett av syftena med den eventuella affären att man får incitament för att rusta upp skolan som idag är sliten.

Strängnäs kommun har skrivit på en avsiktsförklaring att sälja byggnaden Benninge 2 där Europaskolan Rogge nu har sin verksamhet. Om affären genomförs kommer kommunen också att bilda en tomträtt där skolan står och ge dem en garanti om att hyra marken minst 20 år framöver.

Strängnäs kommun, Strängnäs Fastighets AB och Lyktan Förvaltning AB har undertecknat en avsiktsförklaring. Den gäller fastigheten där Europaskolan Rogge har sina lokaler. Enligt avsiktsförklaringen ska kommunen sälja byggnaden, behålla marken och hyra ut tomträtten till skolan under ett minimum av 20 år. Försäljningen är planerad att gå till så att Strängnäs fastigheter avyttrar byggnaden till kommunen som i sin tur säljer endast lokalerna vidare till Lyktan AB som är Europaskolans förvaltare.

En anledning till affären är att Strängnäs fastigheter inte i första hand hyr ut till privata aktörer utan har till uppgift att tillhandahålla byggnader för kommunala verksamheter. 

Enligt ägaren av Europaskolan är ett av syftena med den eventuella affären att man får incitament för att rusta upp skolan som idag är sliten. 

Europaskolan Rogge är en grundskola för årskurs fyra till nio. Det är en friskola som ägs av stiftelsen Europaskolan. På skolan går idag cirka 500 elever. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande och religiöst och politiskt obunden. Stiftelsen som bildades 1993 har idag grundskola i Malmköping och Strängnäs samt också gymnasium i Strängnäs. 

Strängnäs fastigheter är tänkta att även fortsättningsvis äga den delen av marken där Skogsbackens förskola ligger. Europaskolans mark kommer att styckas av för att alltså kunna säljas till kommunen och hyras ut till Lyktan AB. Den tilltänkta affären kommer inte påverka förskolans verksamhet. 

Läs även:

Lämna ett svar