Åldersgrupperna som flyttar till och från Södermanland

av Jennifer Lundkvist
I en rapport från SCB har flyttnettot i Södermanland varit positivt de senaste 20 åren. Den målgrupp som flyttar in mest i länet är i åldrarna 31–64 år.

En rapport från SCB visar att Södermanland är ett av de fyra länen som haft ett positivt flyttnetto de senaste 20 åren. Det innebär att fler har flyttat in än ut.


En flytt innebär ofta en omställning i livet. Det kan vara att bilda familj, separera, flytta hemifrån, börja studera eller få ett arbete på ny ort. De flesta flyttningar sker framförallt före skolåldern, mellan 20 och 29 år och efter 80 år. Det är de mellan 20 och 29 år som flyttar mest nationellt sett.I Södermanland är andelen vuxna mellan 18 och 30 som flyttar in lägst i landet – endast 35 procent. I en rapport som Statistiska centralbyrån har publicerat är flyttnettot på unga vuxna negativt eftersom fler flyttar ut än in i länet. Augusti är den vanligaste månaden att flytta, vilket innebär att många flyttar för att studera i annat län.I stor utsträckning handlar flyttar inom denna åldersgrupp om att just flytta hemifrån och påbörja eller avsluta studier. Dessa personer har också en högre benägenhet att flytta mellan län.– I Skåne och Halland var det 18–30-åringarna som flyttade mest, säger Li Ma som är demograf på SCB.Det sammanlagda flyttnettot i Södermanlands län är positivt. Det innebär att fler flyttar hit eller härifrån. Den enda kategorin som har ett negativt flyttnetto är 18–30-åringar. I Södermanland står främst personer i åldern 31–64 år för inflyttningarna, vilket innebär att Södermanland är det enda länet där denna åldersgrupp är störst.

I rapporten som SCB har tagit fram redovisas flyttnetton för samtliga län. Här finns beskrivningar av in- och utflyttningar i olika demografiska och socioekonomiska grupper mellan år 2017–2021. Bland annat redovisas faktorer som kön, ålder, bakgrund, studiedeltagande, utbildningsnivå och sysselsättning.

– Vi ser att många som är födda i Sverige flyttar in till Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Värmland och Västerbotten, men att många utrikesfödda lämnar dessa län, säger Li Ma.

Av alla inflyttarna som sker i Södermanland står de utrikesfödda för 34 procent, vilket är den näst högsta siffran i landet – efter Västmanland.

– Flyttmönstret för Södermanland är värdigt intressant, säger Li.

Enligt rapporten är 52 procent av de inflyttande män och 48 procent är kvinnor. Exakt samma fördelning gäller för de som flyttar ut. 45 procent av de som flyttar ut från länet är mellan 18 och 30 år, men bara 35 procent av de inflyttande är i samma åldersgrupp. Det innebär alltså att fler unga vuxna väljer att lämna länet, ofta för att studera på annat ort i annat län.

Södermanland är ett av de fyra länen som har haft ett positivt flyttnetto de senaste tjugo åren. Rapporten visar bland annat att av de som flyttar från Västmanland hamnar 10 procent i Södermanland. Det är också vanligt att de som är 65 år och äldre i Stockholm, Västra Götaland och Norrbotten väljer att flytta till Södermanland.

Läs även:

Lämna ett svar