Kan man flytta till Mariefred utan bil?

av Katrin Nilsson
Strängnäs kommun har en uttalad vision om att man ska minska biltrafiken.

Strängnäs kommun växer snabbt och i till exempel Mariefred planeras sammanlagt tusentals nya lägenheter i bland annat Läggesta. Kommunalrådet Jacob Högfeldt säger att det inte är självklart att alla som flyttar hit i framtiden kommer ha bil. 
– Jag tror att det än så länge är så, i vårt samhälle, men att det successivt kommer att förändras i takt med att områdena utvecklas på ett sätt som gör att man kan förflytta sig effektivare.

Jacob Högfeldt, kommunalråd.

I förra veckan skrev MT/Måsen en artikel om hur Ingela Hansson (MP) lämnat in en motion med ett förslag om att kommunen skulle använda sina tjänstebilar för att starta en bilpool för medborgarna. Hon ställde frågan hur kommunen ska kunna hantera den stora ökningen av trafik när tusentals människor flyttar in med en eller två bilar var.

Motionen om bilpool fick avslag från kommunen. Jacob Högfeldt understryker att det inte fungerar att låta privatpersoner köra bilar med kommunens logga.

– Det är olämpligt och stöds inte av våra riktlinjer att våra kommunbilar skulle utnyttjas av privatpersoner. Det skulle kunna sända väldigt felaktiga signaler om de här bilarna kördes av människor som gjorde ärenden som inte följer det som vi vill att kommunbilarna ska förknippas med. 

Enligt Jacob vill kommunen heller inte konkurrera med företag som skulle kunna tänkas starta bilpool i kommunen.

– Vi säger nej på grund av att det här är verksamhet som annan aktör skulle kunna bedriva. Det finns ingen bilpool i Strängnäs idag, men det är fullt möjligt för någon att starta en och därför ska vi inte bedriva sådan verksamhet.

Ingela menade att det finns ett växande behov av att minska antalet bilar när det är så stor inflyttning till Strängnäs kommun. Vinsten med en bilpool menar hon skulle bli både miljömässig och ekonomisk.

Ingela Hansson (MP) lämnade in en motion med ett förslag om att kommunen skulle använda sina tjänstebilar för att starta en bilpool för medborgarna.
I området kring Läggesta station planeras tusentals lägenheter.

Ett projekt där man planerat för att möta behovet av en bilpool är i Brobyholm i Åkers styckebruk. Där har entreprenören S. Property Group planerat att det ska finnas en bilpool i bostadsområdet och anlitat en entreprenör som ska sköta den. 

Men detta är inget som kommunen kan besluta om. Kommunen kan göra plats i detaljplanen för en bilpool. Sedan är det upp till exploatören att besluta om man vill planera för en bilpool i ett område som man bygger. Jacob Högfeldt menar att kommunen alltid lyfter frågan. 

– I alla våra samtal med exploatörer finns det den här typen av frågor med, så den här sortens tjänster kommer nog att fortsätta utvecklas i takt med efterfrågan. Det är en ypperlig möjlighet för en aktör att testa den marknaden. Det välkomnar vi.

Strängnäs kommun har en uttalad vision om att man ska minska biltrafiken, men med den stora inflyttningen nu ser man alltså istället att den ökar. Ett sätt att få ned biltrafiken menar Jacob också är att skapa möjligheter för människor att åka kommunalt. 

– Det krävs bra kollektivtrafik och det är viktigt att ha möjlighet att ta sig fram med cykel i våra stadskärnor och tågnoder på ett bra sätt. Därmed minskar den biltrafiken som inte är nödvändig. Jag tror att man kommer väldigt långt om man börjar i den änden. 

Nu bygger man vidare på många ställen i kommunen. I till exempel Läggesta planeras för ytterligare tusentals bostäder.  Jacob säger att Läggesta är ett bra exempel på en plats där man skulle klara sig utan egen bil och till exempel använda sig av en bilpool.

– På sikt är Läggesta ypperligt för den typen av tjänster. Man har nära till tågstationen vilket gör att man kan förflytta sig på det sättet. Dessutom kommer man ha nära till buss, skola och förskola. All vår planering görs för att vi ska kunna skapa förutsättningar för ett boende och ett aktivt liv även utan bil i ett sådant område.

Idag är det fortfarande många som åker bil mellan Läggesta och Mariefred till exempel, men Jacob tycker att här måste människor också använda sig av de alternativ som finns. 

– Det finns bra cykelväg och vi har vässat busstidtabeller så att de ska tajma tågavgångar på ett bättre sätt. Det handlar också om att vi själva måste använda de alternativen som finns.

Läs även:

Lämna ett svar