Sjukskrivningar av stress har ökat i Strängnäs kommun

av Mariefreds tidning/Måsen
I december 2022 var 1 229 personer i Södermanlands län inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress.

Sedan början av 2010-talet har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt – även i Strängnäs och Södermanlands län. I december var antal sjukskrivna till följd av stress högre än på över tre år och det är framför allt kvinnor som drabbas. 20 procent av alla sjukskrivningar i Strängnäs kommun var stressrelaterade.
– Det är oroande, samhällskonsekvenserna av vårt stressande blir allt tydligare i sjuktalen, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Färsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt. I december 2022 var 1 229 personer i Södermanlands län inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. För tolv år sedan, i början av 2010-talet, var motsvarande siffra 220 personer.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat nästan sexfalt på ett drygt decennium och ligger nu på den högsta nivån sedan 2019.

– Stressrelaterade sjukskrivningar blir ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen, men det är också en viktig signal för arbetsgivare att fånga problemet innan det blir för stort, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

I landets som helhet visade de stressrelaterade sjukskrivningarna en nedgång under pandemin, men har det senaste året börjat klättra uppåt igen. I Södermanland var det 5 procent fler som var sjukskrivna på grund av stress i december än innan pandemin.

– Med det nya hybridarbetslivet i beaktande riskerar detta att bara vara toppen på isberget. Det kan finnas en dold sjuknärvarobubbla på väg att brista, säger Kristina Ström Olsson.

Graf: Utveckling över tid

Det finns stora regionala skillnader. Antalet stressrelaterade sjukskrivningar har ökat i Södermanland, men andra delar av landet är ännu hårdare drabbat. Mäter man hur stor andel av alla sjukskrivningar som är stressrelaterade hamnar Södermanland på en 15:e plats bland 21 län. I Jämtlands län är andelen högst.

Bland kommunerna i länet har Gnesta högst och Oxelösund lägst andel stressrelaterade sjukskrivningar (se tabell längre ner).
– Geografiska skillnader i sjukskrivningsmönstret på grund av stress kan ha många olika förklaringar som demografi, näringslivsklimat, insatser för att främja tillgängligheten i vården eller andra insatser som främjar hälsa och arbetsförmåga. I viss mån kan även bedömning och klassificering vid arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen förklara skillnader, säger Kristina Ström Olsson.

En kvinnofälla

Det finns väldigt tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar. Av de 1 229 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress i Södermanland var 978 kvinnor, motsvarande 80 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukdomsfall bland kvinnor i Södermanlands län var 25 procent stressrelaterade i december, jämfört med 12 procent bland män.

– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och sjukskrivning. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, i större utsträckning ansvar för hemsysslor. Att gå från arbetsdagen och till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, fastän kropp och sinne egentligen behöver återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

Tabeller

Kommun för kommun i Södermanlands län
Kommun Antal sjukskrivna på grund av stress Andel av alla sjukskrivna
Gnesta 80 30 %
Nyköping 293 24 %
Trosa 56 22 %
Katrineholm 176 22 %
Strängnäs 150 20 %
Flen 51 19 %
Eskilstuna 347 17 %
Vingåker 33 17 %
Oxelösund 43 16 %
Källa: Försäkringskassan. Avser december 2022.
Län för län
Län Antal sjukskrivna på grund av stress Andel av alla sjukskrivna
Jämtland 678 26 %
Värmland 1 584 26 %
Stockholm 9 290 23 %
Västra Götaland 9 067 23 %
Kronoberg 796 22 %
Uppsala 1 708 22 %
Halland 1 322 22 %
Västerbotten 1 238 22 %
Dalarna 1 290 22 %
Örebro 1 264 21 %
Västernorrland 1 075 21 %
Blekinge 570 21 %
Jönköping 1 549 21 %
Västmanland 1 180 21 %
Södermanland 1 229 20 %
Kalmar 895 20 %
Gävleborg 1 159 19 %
Gotland 178 19 %
Skåne 4 225 18 %
Norrbotten 736 17 %
Östergötland 1 550 17 %
Källa: Försäkringskassan. Avser december 2022.

Metod

Den här artikeln bygger på Försäkringskassan statistik över pågående stressrelaterade sjukfall. De senast rapporterade siffrorna är från december 2022. Statistiken gäller sjukfall som pågått i minst 14 dagar med en stressdiagnos (diagnoskod F43). När förändringar över tid beskrivs görs jämförelser med antalet sjukskrivna december 2010 och december 2019 (det vill säga före pandemin).

Läs även:

Lämna ett svar