Clowner spred glädje på Isabellagården

av Jennifer Lundkvist
Stig, Pärla och Sten från Clownclubben besökte Isabellagården i Strängnäs och underhåll de demenssjuka. Med sina färgstarka kostymer och glada ansikten spred de sång och glädje på avdelningen.

När clownerna Sten, Pärla och Stig nyligen besökte ett äldreboende i Strängnäs bjöd de på sång, skratt och en svängom. Clownclubben startades i Eskilstuna 2007 och består idag av en grupp med åtta clowner. Initiativet kom efter att Lotta Lagerström hört en kvinna berätta så passionerat om sjukhusclowner att Lotta var tvungen att testa.

– Jag gick till Mälarsjukhuset och frågade om de hade någon sjukhusclown och det hade de inte. Än idag är jag den enda sjukhusclownen i Sverige som är anställd av regionen, det är både fint och lite speciellt.

Clownen Stig spelade gitarr och sjöng den gamla dängan ”Dagny”. Då reste sig en av damerna upp och tog sig en svängom med personalen.

Med bakgrund som arbetsterapeut hade Lotta jobbat med barn och habilitering tidigare, och hon har även varit engagerad inom teatern. När hon startade Clownclubben handlade det främst om att arbeta med och mot barn, men sedan 2018 arbetar de även mot seniorer. Beroende på vem de möter håller de alltid människan i fokus och känner av vad den vill och känner för clownen.

– Det är såklart mer lek och fantasi när vi möter barn, berättar Lotta. Det blir alltid personligt anpassat och utifrån barnens villkor. Ibland räcker det med en vink och lite såpbubblor. Ibland stannar vi hos ett barn en hel förmiddag.

När man möter en senior blir det lika varierade som med barnen på sjukhusen. Clownerna improviserar hela tiden utifrån behovet, viljan och förmågan hos den de möter. Vissa är mer tveksamma än andra, men de flesta är nyfikna och intresserade på figurerna som kommer och hälsar på dem.

– Det är clowntekniken som är central i mötet. Men man får inte glömma bort att det är vuxna människor vi möter.

Lotta berättar att det inte skiljer sig särskilt mycket mellan att besöka sjuka barn och äldre, det handlar mest om att leta efter ”nycklar in” och att anpassa sig till den man möter.

– Vårt mål är alltid att lyfta alla vi möter, säger Lotta.

Isabellagården i Strängnäs specialiserar sig på demenssjuka.

Samuel Lindholm är ansvarig för Clownclubbens besök hos de äldre. Han spelade också en av clownerna som tillsammans med Lotta nyligen besökte Isabellagården i Strängnäs. Han berättar att när de äldre inser att inget speciellt förväntas av dem, eller att de måste prestera på något sätt, öppnar de sig och får kontakt med clownen.

– De karaktärer vi använder i mötena med de äldre är mindre knasiga och uppe i det blå, säger Samuel. De är gifta eller grannar och pratar om vuxna teman som arbete, kakbak och minnen från folkets park. Och så har de en stiligare klädsel.

Lotta berättar att en av de främsta fördomarna är att man misstar en sjukhusclown som cirkusclown. I Clownclubben är alla sparsamt sminkade och har sitt riktiga hår. De tar alltid hänsyn till personen de möter och den miljö de är i.

Samuel flikar in med att en annan fördom och missuppfattning är att clowner bara är något för barn, något som de båda menar inte stämmer.

Isabellagården specialiserar sig på demenssjuka. När Clownclubben besökte en av avdelningarna bjöd de på sketch och skoj, men också livemusik med klassiska sånger att sjunga med i. En av de boende skrattade högt vid ett flertal tillfällen och ville upp och dansa. Till tonerna av ”Dagny” dansade hon tillsammans med clownerna och en anställd.

– Det här uppskattades verkligen, avslutar Malin, som är aktivitetssamordnade på Strängnäs kommun.

Clownclubben startades i Eskilstuna 2007 och består idag av en grupp med åtta clowner.
Clownclubben startades i Eskilstuna 2007 och består idag av en grupp med åtta clowner.
Clownclubben startades i Eskilstuna 2007 och består idag av en grupp med åtta clowner.
Clownclubben startades i Eskilstuna 2007 och består idag av en grupp med åtta clowner.

Läs även:

Lämna ett svar