Öppna förskolorna tillbaka i Mariefred och Åker

av Jennifer Lundkvist
Eva-Lotta Luthin har lång erfarenhet av kommunal förskoleverksamhet och ser fram emot sin nya roll. Hon kommer att arbeta i både Mariefred och Åkers styckebruk.

Intresset kring öppna förskolor fortsätter att växa. Efter några månaders uppehåll har man rekryterat ny personal och har nu äntligen kunnat öppna igen.

Sedan december har de öppna förskolorna i Mariefred och Åkers styckebruk varit stängda på grund av personalbrist. Efter några månaders rekryteringsarbete kan man nu öppna verksamheten igen.

– Dessa öppna förskolor öppnades som projektform för första gången den 6 oktober 2022, säger Lisa (Elisabet) Nilsson, som är utvecklingsledare i Strängnäs kommuns förskolor. Sedan dess har det varit många besökare.

I Mariefred är förskolan placerad i gamla apotekets lokal på Mariefreds vårdcentral. I Åkers styckebruk ligger den i utkanten av ett villaområde, och vägg i vägg med den kommunala förskolan Skämby.

Lisa förklarar att förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

– Förskolan har en egen läroplan och undervisningen leds av förskollärare, men det finns också annan personal som bidrar till att barnen får utvecklas och lära som till exempel barnskötare.

MT/Måsen besökte öppna förskolan på Vallvägen i Åkers styckebruk strax före nyöppningen.
Den 28 mars öppnar förskolan i Mariefred på nytt och den 30 mars i Åkers styckebruk.

Hon förklarar att den öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som ännu inte är inskrivna på kommunal förskola. Den erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i sin föräldraroll. Man lyssnar också på föräldrarnas önskemål och erbjuder samtal och rådgivning inför exempelvis inskolning på vanlig förskola.

– Den största skillnaden är att till den öppna förskolan kommer barnet i en vuxens sällskap, till skillnad från en förskola där vårdnadshavarna lämnar över barnet till förskolans personal för att sedan kunna arbeta eller studera.

Lisa Nilsson (Elisabet) arbetar som utvecklingsledare i Strängnäs kommuns förskolor.

Öppna förskolan i Strängnäs har funnits i många år och när de i Mariefred och Åkers styckebruk var tvungna att stänga valde flera föräldrar att åka dit istället. Att nu kunna öppna förskolorna igen tycker Lisa känns väldigt bra.

– Det har varit väldigt uppskattat att vi har haft öppet i både Mariefred och Åker. Vi har haft vårdnadshavare som har undrat när vi ska öppna igen då de har saknat mötesplatsen som öppna förskolorna faktiskt är.

Den 28 mars öppnade förskolan i Mariefred på nytt och den 30 mars i Åkers styckebruk. I Mariefred kommer man att utöka öppettiderna till två dagar per vecka; onsdag 9–12 och 13–15:30 samt fredag förmiddag 9–12. I Åkers styckebruk kommer man dock fortsätta ha öppet en dag i veckan, nämligen torsdagar mellan klockan 9 och 12 och 13 och 15.30.

Eva-Lotta Luthin har arbetat inom förskola i många år och som förskollärare i elva år, men då endast inom kommunala verksamheter. Hon är ny pedagog och förskollärare på de båda öppna förskolorna och också nyupplärd inom konceptet.

– Den största skillnaden är att föräldrarna är med, säger Eva-Lotta. Om du är föräldraledig kan du komma hit.

Sedan december har de öppna förskolorna i Mariefred och Åkers styckebruk varit stängda.

Enligt statistik från Skolverket fanns öppna förskolor fanns i 209 av 290 kommuner år 2021. Den hösten mättes antalet öppna förskolor till 487 stycken. I en rapport från Sveriges kommuner och landsting är den öppna förskolan ”genom sina fria arbetsformer, upparbetade samarbeten samt inriktning mot nyblivna föräldrar […], en lämplig arena för att arbeta med målgrupperna”.

– Det är en väldigt efterfrågad verksamhet, säger Eva-Lotta.

Trots att hon inte tidigare arbetat inom öppna förskolor har hon lång erfarenhet och ser fram emot sin nya utmaning.

– Det ska bli spännande. Jag har jobbat inom förskola sedan 1996 och har ganska mycket erfarenhet att dela med mig av till föräldrar.

Läs även:

Lämna ett svar