Stor årskull börjar förskoleklass i Strängnäs

av Katrin Nilsson
Det är 380 elever som börjar förskoleklass till hösten i kommunal skola.

Strängnäs kommun meddelar nu att det på grund av det höga trycket inte kommer att vara möjligt för alla att få sitt förstahandsval i förskoleklass.

Det är 380 elever som börjar förskoleklass till hösten i kommunal skola. Två populära skolor är Mariefredsskolan och Finningeskolan. På grund av brist på plats är det 33 elever som sökt till Finningeskolan som istället erbjuds att börja i Vasaskolan eller Karinslundsskolan.

På samma sätt erbjuds 23 av de förskolebarn som sökt till Mariefredsskolan att istället gå på Åkersskolan eller Stallarholmsskolan. Till hösten beräknas det på det sättet bli tre förskoleklasser i Stallarholmen.

Urvalet till skolorna görs utifrån närhetsprincipen som säger att elever har rätt att bli placerade i en skola på rimligt avstånd från hemmet. Det betyder inte att eleven har rätt att bli placerad i den närmaste skolan.

Ifall skolan är full innan alla elever som sökt fått plats använder kommunen i nästa steg urvalsregler. De ger syskonförtur till elever som har syskon på skolan. Dessutom bedöms den geografiska närheten och det barn som har närmast till skolan får på det sättet förtur. Det ska vara den faktiska gång- eller cykelvägen och inte fågelvägen.

Enligt kommunen finns det idag ingen möjlighet att istället göra plats för fler barn i Mariefredsskolan och Finningeskolan. Anledningen till det är att det idag inte finns tillräckligt med utrymme i de lokaler som skolorna disponerar. Kommunen måste säkerställa att det inte bara finns tillräckligt med klassrum. Även skolgård, matsal och gymnastiksal skulle i så fall behöva vara anpassas till det ökade elevantalet.

Vissa av skolorna kommer att bjuda in till informationsmöte före skolstart. Vårdnadshavarna kommer i så fall att få ett meddelande hem från skolan innan terminens början.

Läs även:

Lämna ett svar