Nya ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden vill att kulturen ska komma närmare medborgarna

av Katrin Nilsson
För Kulturnämnden finns det omtyckta traditioner att ta vara på, som Nykvarnsdagen och midsommar i Folkets park.

Maria Salberg har tillträtt som ordförande i den nyligen inrättade Kultur- och fritidsnämnden. Nu är hon hoppfull inför framtiden och ser möjlighet till utveckling av kulturutbudet i kommunen.
– Kulturen ska vara lättillgänglig och den ska finnas nära. Vi vill att man ska kunna mötas mer och få möjlighet att komma ut och träffa andra.

Jenny Sterky deltog förra året i den populära konstsafarin i Nykvarn.

Att det nu finns en Kulturnämnd- och fritidsnämnd är hon nöjd över. Det är något som hennes parti Socialdemokraterna har arbetat för under en lång tid.

– Det känns bra att det finns en Kultur- och fritidsnämnd nu och vi som sitter här tycker att det är jätteroligt att vi har kommit igång med det här.

Kultur- och fritidsnämnden inrättades från och med årsskiftet och man har nu inlett arbetet och gjort en verksamhetsplan. Maria Salberg tänker att det är positivt att kulturfrågorna kommer att prioriteras mer än när det bara fanns ett kulturutskott

– Skillnaden är att tidigare fick vi bara information och nu kommer vi vara med och ta besluten, så vi kan påverka mer.

Maria Salberg har tillträtt som ordförande i den nyligen inrättade Kultur- och fritidsnämnden.

Nu tänker Maria att man har möjlighet att fånga upp det som nykvarnsborna brinner för. 

– Vi vill att man ska kunna mötas mer inom kommunen, så att man får möjlighet att komma ut och träffa andra och det ska inte bara finns idrottsevenemang. Det är så mycket mer som ingår i vårt område.

Maria tänker också att det är en fördel att de som sitter i nämnden nu är mera inriktade på just kultur. 

– Kommunstyrelsen har så mycket annat också.

Ett av kommunens evenemang som hon själv har tyckt mycket om är konstsafarin. Under konstsafarin besöker man lokala konstnärer i deras hem och ateljéer och tittar på deras verk. 

– Det är verkligen roligt när man får åka runt i hela kommunen till olika konstnärer. 

Ett evenemang som Maria själv har tyckt mycket är Nykvarns konstsafari. Här är Johanna Krüger från förra årets konstsafari.

En verksamhet som har diskuterats de senaste åren på grund av bristen på lokaler är Kulturskolan. Detta håller förvaltningen enligt Maria att titta på just nu. Dessutom behöver man undersöka hur behovet av lokaler till kulturen ser ut generellt. 

– Vi ska få en översikt över det där. Det jag förstår hittills är att det är lokalbrist.

Maria är socialdemokrat och har suttit i kommunfullmäktige i tre mandatperioder. 

– Jag jobbar politiskt för att jag tycker att samhällsfrågorna är intressanta. Nu är jag ordförande för Kulturnämnden, men när jag började med politiken tänkte jag inte på att jag ville jobba med något speciellt område. 

För Kulturnämnden finns det omtyckta traditioner att ta vara på. Om man ser på hela året så har man en del populära evenemang som återkommer, som Nykvarnsdagen och midsommar i Folkets park och valborg på herrgården. På samma gång tänker Maria att man kan göra fler evenemang över hela året. 

– Man behöver inte bara använda de stora helgerna, utan det kan till exempel vara en förening som har en idé. Då kan man stötta den här föreningen så att det blir olika aktiviteter som gör att man kan träffas.

Målning Johanna Krüger.

Läs även:

Lämna ett svar