Fem av lindarna i allén på Nygatan är helt eller delvis nedsågade

av Katrin Nilsson
Tre av lindarna i allén på Nygatan har fått sina kronor nedsågade och två har blivit helt borttagna.

Fem av lindarna i allén på Nygatan i Mariefred har blivit helt eller delvis nedsågade. Enligt Klas Bayer, bygglovschef på byggenheten, har kommunen sökt dispens från det biotopskydd som normalt skyddar träd som växer i allé. 

Det är kommunen som har sökt dispens från biotopskyddet. Det gjorde man förmodligen i samband med framtagandet av detaljplanen. 

Enligt Klas Bayer är träden inte skyddade i detaljplanen, men eftersom lindarna växer i en allé så är de biotopskyddade. Därmed behöver man en dispens från biotopskyddet för att fälla dem. Kommunen har fått en dispens från Länsstyrelsen att ta ned ”erforderligt antal alléträd utmed Nygatan” i kvarteren Rättaren fyra och Rättaren fem, där Derome ny planerar att bygga. 

Länsstyrelsen beviljade redan 2014 en dispens från biotopskyddet för lindarna som överklagades, och återförvisades till Länsstyrelsen som efter ytterligare handläggning återigen gav dispens 2017 för att ta ner lindarna vid Rättaren fyra och fem. 

Eftersom lindarna växer i en allé så är de biotopskyddade. Därmed behöver man en dispens från biotopskyddet för att fälla dem.

Enligt Klas Bayer har träden tagits ned av Derome efter klartecken från kommunen. 

– Exploatören har frågat om tillstånd om att ta ner de här träden själva. 

 

Läs även:

Lämna ett svar