Kvinnojouren Måna utökar med Trygg ungdomsjour

av Jennifer Lundkvist
Kvinnojouren Måna består av verksamhetsutvecklare Cristin Möllberg, Elsa Sköldberg, Jonna Linder och Josefin Kahlbom. Malin Fällborg som arbetar som administratör saknas på bilden.

Sedan 1985 har Kvinnojouren i Strängnäs hjälpt utsatta kvinnor. Nu utökar de sin verksamhet genom att skapa Trygg ungdomsjour.

Under 35 år drev Kvinnojouren Måna i Strängnäs ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld eller hot i nära relationer. Efter att boendet stängde 2021 har man istället drivit en kvinno- och tjejjour som även riktar sig till unga som utsätts för trakasserier och övergrepp.

Hos Kvinnojouren arbetar volontärer för att kostnadsfritt erbjuda stöd och pepp och vara någon som lyssnar. Alla som jobbar på jouren har tystnadsplikt.

– Hos oss kan de vara helt anonyma, säger Cristin Möllberg som är verksamhetsutvecklare.

Vid sin sida har hon Jonna Linder, Josefin Kahlbom och Elsa Sköldberg som alla är med i styrelsen. Malin Fällborg som arbetar som administratör saknades vid besöket.

Den senaste tiden har de upplevt ett behov av att finnas där för ungdomar och därför håller man nu på att ändra till Trygg ungdomsjour. Man arbetar mycket med förebyggande arbete på skolor från fjärde klass och uppåt.

Cristin berättar att drygt 80 procent av alla fjärdeklassare har blivit utsatta för så kallad “grooming”, vilket innebär att vuxna kontaktar barn i ett sexuellt syfte. Även spridning av bilder på nätet är väldigt vanligt och många barn och unga utsätts också för mobbning och hat. Med dagens teknik följer dessutom problemen från skolorna med hem.

– Det är så mycket lättare att vara elak på nätet än i verkligheten, säger Cristin och hennes kollegor.

Genom stödsamtal, rådgivning och praktiska insatser arbetar jouren för att hjälpa utsatta barn, unga och kvinnor. De fungerar som ett politiskt oberoende och kravlöst första steg mot att få hjälp.

– Oftast behövs det ett myndighetsbeslut, det behöver de inte här.

För att öka tillgängligheten har man sedan en tid tillbaka startat en chatt som är öppen två dagar i veckan. Chatten är öppen torsdagar kl. 20–22 samt på söndagar kl. 15–17. Syftet är att finnas till precis före helgen och efter. Cristin som jobbar heltid finns tillgänglig även dagtid via telefon och mejl.

– Så här mycket stödsökande har vi inte haft tidigare. Det är allt ifrån åttaåringar och uppåt.

Ett vanligt förekommande ämne bland unga är självkänsla, att man mår dåligt och behöver någon att prata med. Men det kan också handla om destruktiva förhållanden och erfarenheter av våld.

– Många vill bara ha bekräftelse på att det är våld de har blivit utsatta för.

Det är väldigt vanligt att barn och unga inte har någon närstående eller trygg vuxen att vända sig till. Om de går till skolkuratorn finns det en risk för orosanmälan och att den tar ärendet vidare med föräldrarna, men i samtal med jouren är man helt anonym.

– Vi uppmuntrar till att anmäla, men vill de inte så kan man inte göra något. Allt är på deras villkor.

Det kan vara jobbigt att lyssna på tragiska och obehagliga berättelser och därför jobbar man alltid två och två när chatten är öppen – för att kunna vara stöd åt varandra. Volontärerna kan också flagga och få extrastöd i efterhand om de vill prata om ett samtal som de upplevt extra jobbigt.

– Att känna att man gör något bra gör att det jobbiga ändå är värt det, berättar Elsa och de andra.

Kvinno- och tjejjouren, som nu också blir Trygg ungdomsjour, är alltid i behov av volontärer. Personen måste dela Månas och Unizons värderingar.

– Det är uppenbart att mer stöd behövs, säger Cristin. Och vi behöver ta reda på var vi behövs.

Läs även:

Lämna ett svar