Uppdaterad översiktsplan – medborgarna bjuds in att ge synpunkter 

av Katrin Nilsson
Senaste översiktsplanen för Strängnäs kommun är från 2014.

Strängnäs kommun meddelar att man har gjort ett uppdaterat förslag på översiktsplan. I samband med det finns det också möjlighet för medborgarna att komma med synpunkter. Samrådet pågår mellan 12 april och 11 juni.

En översiktsplan är något som alla kommuner behöver ha. Det är reglerat i lagen. Här ska man beskriva en långsiktig planering för kommunens utveckling. Beslut om översiktsplanen tas i kommunfullmäktige. 

Det som man tar upp i översiktsplanen är bland annat hur man ska använda mark- och vattenområden i kommunen och hur man arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

I den uppdaterade översiktsplanen föreslår kommunen några speciella utvecklingsområden, som miljö, hälsa och säkerhet, landsbygdsutveckling, avfallshantering, jordbruk, skogsbruk, jakt, markresurser.

Tanken med översiktsplanen är att den ska kunna bli ett verktyg för kommunen att se vilka långsiktiga konsekvenser byggprojekt och annan användning av kommunens mark och vatten får. På det sättet kan man också stämma av mot översiktsplanen och se om förändringar man gör överensstämmer med kommunens mål. 

Senaste översiktsplanen för Strängnäs kommun är från 2014. I det uppdaterade förslaget på översiktsplan tar man i stora drag fasta på den tidigare översiktsplanen, som delvis var resultat av en omfattande medborgardialog. 

Det kommer att vara möjligt att komma med synpunkter på förslaget på översiktsplan mellan 12 april och 11 juni. Man kan läsa på papper eller digitalt. De tryckta exemplaren av översiktsplanen kan man hitta på bland annat biblioteken. På kommunens hemsida kan du läsa förslaget digitalt. Dessutom kommer det under samrådsperioden vara öppet hus på ett antal platser i kommunen. 

Förslag på översiktsplan

Digitalt format

Läs förslaget på sidan samrådshandling.

https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/samradshandling-forslag-till-reviderad-oversiktsplan

Här hittar du de tryckta exemplaren:

Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Mariefreds bibliotek, Rådhuset, Mariefred

Åkers bibliotek, Skolvägen 1, Åkers styckebruk

Stallarholmens bibliotek, Vannestavägen 2, Stallarholmen

Kulturshuset Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs

Öppet hus

Här kommer det finnas möjlighet att titta på kartor, läsa förslaget i tryckt format och tala med några av dem som har arbetat med att ta fram förslaget.

Plats Adress Datum Tider

Kommunhuset Nygatan 10, Strängnäs 12–14 april 10–18

Mariefreds bibliotek Rådhuset 17 april 13–19

Åkers bibliotek Skolvägen 1 27 april 16–18.30

Stallarholmens bibliotek Vannestavägen 2 3 maj 16–19

Strängnäs resecentrum Långbergsgatan 2 10 maj 15.30–19.30

Läggesta station Mariefred 16 maj 15.30–19.30

Aspö Livs & Café Aspö handel 23 maj 15.30–18

Ica Granbecks livs Lagerlunda 24 maj 15.30–18

Kulturhuset Multeum Eskilstunavägen 2, Strängnäs 25 maj31 maj 15–1913–19

Kommunhuset Nygatan 10, Strängnäs 8 juni 9–18

Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt

E-post: msn@strangnas.se. (Skriv MSN/2021:65 i rubrikraden)

Brev: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 645 80 Strängnäs (Märk brevet med MSN/2021:65)

På öppet hus

Via frågeformulär – klicka här för att komma till enkäten:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=aPna_VhAAK3mfpjsfw8UabNfJBduv5NQ7wu_my3ji0To_dotm2xT9Vo46qqrm1xZ0

Läs även:

Lämna ett svar