Ännu oklart var Nykvarns nya äldreboende ska byggas

av Katrin Nilsson
På Nykvarns äldreboende Lugnet finns bara 52 platser vilket är otillräckligt.

Kommunstyrelsen har beslutat att undersöka förutsättningarna för ett äldreboende i Tallparken. Detta skulle bli en mer tidskrävande process än att bygga på Norra stationsvägen som man hittills planerat. Nu kommer man utreda båda placeringarna.

– Om man bygger där majoriteten föreslagit på Norra Stationsvägen skulle äldreboendet vara färdigt under mandatperioden. Vad gäller Tallparken måste man göra en ny detaljplan, förklarar Anders Önbäck, Nykvarns kommunalråd.


Majoriteten i Nykvarns kommun vill helst bygga det nya äldreboendet på Norra stationsvägen. Anders Önbäck menar att det är den lämpligaste platsen av de fyra förslagen som man haft. Dessutom är tidsaspekten viktig.
– Annars kan det hända att vi får vänta runt sju år, för då måste en ny detaljplan tas fram. Vi har en jättebrist på platser redan nu.

Anders menar att det är en kritisk situation. 
– Vi köper runt 20 platser i andra kommuner och vi har 52 platser på Lugnet. Sedan är det de som bor hemma och har hemtjänst på kanske 100 timmar i veckan. Det är mellan 20 och 30 personer som skulle vilja bo på ett äldreboende om det fanns i kommunen.

Från början fanns fyra förslag som kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta ställning till. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med förslaget att placera ett nytt särskilt boende (äldreboende) på Norra stationsvägen, Nykvarn 11:1. 

Detta var det förslag som kommunförvaltningen förordade efter en analys av de fyra olika placeringarna. Här har man vägt in olika aspekter som kommunikationer, närhet till centrum och vilka möjligheter det finns att skapa ett funktionellt trevligt boende. 

Men placeringen på Norra stationsvägen fick kritik från andra partier som tycker att platsen är olämplig och att demokratiska processen inte fungerat eftersom beslutet endast togs i kommunstyrelsen där Liberalerna och Kristdemokraterna inte sitter med.

Bland annat kritiserar Liberalerna placeringen på grund av närheten till järnvägen. Trafikverket anger 30 meter som en gräns för hur nära ett järnvägsspår bostäder rekommenderas att byggas. Här räknar man från mitten av spåret till bebyggelsen börjar. Men Liberalerna menar att detta inte är tillräckligt.

”Liberalerna anser att fastigheten Nykvarn 11:1 inte är lämplig för särskilt boende. Fastigheten ligger utmed järnvägen där trafik med farligt gods går. Farligt gods tillåts generellt på all järnväg… Järnvägen ger också upphov till buller och vibrationer. Buller ger hälsoproblem som kan yttra sig i stress, sömnsvårigheter, koncentrations- och inlärningssvårigheter hos dem som exponeras.” /Debattartikel LT 17 mars 2022

Anders menar att det går att bygga på Norra Stationsvägen utan att de boende skulle bli störda av järnvägen. 

– Det finns bra byggmöjligheter och vi ska ha bullerplank också. 

Anders understryker också att det finns fler möjligheter på grund av att kommunen har tillgång till så mycket mark där. 

– Det blir en jättetrevlig gård och fint där ute. De boende har också nära både till parken och centrum. 

Han betonar att det finns bra kommunikationer. 

– De som arbetar kan komma med tåget där och bussarna stannar nära. Lugnet ligger mycket längre från centrum.

Eftersom det redan nu kommer att behöva planeras ytterligare ett äldreboende efter det här är det också en fördel att man skulle kunna bygga vidare på samma plats, säger Anders.

– Sedan vill vi titta på om man också kan utvidga äldreboendet här. Det kommer fyllas ganska fort som vi ser det.

Trots att Anders tänker att Norra stationsvägen är den bästa platsen ser han det som en fördel att man undersöker två alternativ. Nu kommer man också göra en analys av förutsättningarna att bygga i Tallparken som ligger vid det nuvarande äldreboendet Lugnet.

– Vi har tagit upp det andra förslaget med Tallparken. Det är bra om det skulle bli så att det inte går att bygga på Norra stationvägen, om det finns översvämningsrisk eller något liknande. Man vill ju inte tappa fart i så fall, utan då har man ett alternativ till.

Att man undersöker Tallparken är också för att det kom synpunkter från vissa av de andra partierna. 

– Det var ju rätt också. Det är bra att man diskuterar, så hittar man rätt väg. 

Läs även:

Lämna ett svar