Strängnäs kan få nytt fullservicehotell

av Katrin Nilsson
Västervikens hamnområde kan bli platsen för det nya hotellet i Strängnäs.

Strängnäs kommun gav i höstas i uppdrag till en konsultfirma att undersöka om det fanns underlag för ett fullservicehotell i Strängnäs. Anledningen var att kommunen i sina kontakter med bland annat företaget uppfattat att det fanns en brist på platser där man till exempel kunde ha större konferenser. 

Utredningen som gjordes av konsultföretaget Annordia gav vid handen att det enligt deras bedömning finns ett behov i Strängnäs av ett större fyrstjärnigt hotell med omfattande service och plats för möten. 

Anledningen till att kommunen beställde utredningen var att man bland annat märkte att det saknades en mötesplats där upp till 200 personer skulle kunna samlas.

I utredningen rekommenderas att man söker efter en intressent som vill driva ett hotell med 100 till 125 rum, restaurang, bar, wellness och mötesfaciliteter. Hotellet ska på det sättet få en bred målgrupp som gör att man kan få kunder både vardagar och helger. 

Konsultföretaget Annordia har också valt och utvärderat sex platser där det nya hotellet skulle kunna tänkas ligga. Platserna är Västervikens hamnområde, tomten där Multeum ligger, kvarteret Västertull (granne med Ugglans park), Visholmen, tomten där nuvarande simhallen ligger samt Resecentrum.

När Annordia bedömt lämpligheten på de olika placeringarna blev Västervikens hamnområde utvalt som den främsta och Resecentrum den plats som hade minst potential, bland annat för att den bedömdes ligga alltför långt ifrån centrum. 

I nästa steg kommer nu en projektgrupp med representanter från näringslivsfunktionen, kulturkontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt i utredningen att undersöka vilken som är den lämpligaste platsen för ett nytt hotell. 

Läs även:

Lämna ett svar