Samråd på biblioteket i Mariefred

av Katrin Nilsson
Idag är Anders Jonsson, samhällsbyggnadsstrateg, Eddie Lundgren, översiktsplanerare, Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef, och Gunilla Malm Lundberg, näringslivsutvecklare, på plats i Mariefred.

På måndagen var representanter från Strängnäs kommun på plats i Mariefred för att informera och ta emot synpunkter om översiktsplanen. 

– Det här är ett samråd i ett tidigt skede. Vi uppdaterar den tidigare översiktsplanen så vi håller fast vid grundtankarna från den gamla för att få kontinuitet, säger Eddie Lundgren, översiktsplanerare.

Eftersom översiktsplanen är en stor och komplicerad handling håller man ett antal ”öppet hus”. Idag är man på biblioteket i Mariefred. 

– Här kan man komma med synpunkter och få hjälp att hitta saker man undrar över. Det är mycket som hanteras i översiktsplanen, det är som ett uppslagsverk, förklarar Eddie. 

Att arbeta med att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete.

– När jag jobbar med översiktsplanen samlar jag in allas expertis och kunskaper från förvaltningens olika delar som kulturkontoret eller socialkontoret och så vidare. 

I översiktsplanen beskrivs hur man vill att kommunens långsiktiga utveckling ska se ut. Beslut om översiktsplanen tas i kommunfullmäktige. 

– Jag jobbar nära politikerna. Översiktsplanen är ett politiskt viljedokument, säger Eddie. 

Biblioteket i Mariefred är en av de platser där kommunen håller öppet hus om översiktsplanen.
“Att ha många träffar är ett sätt att nå fler”, berättar Eddie.

Det man gör nu är att uppdatera översiktsplanen från 2014 och då har man fokuserat speciellt på några utvecklingsområden som miljö, hälsa och säkerhet, landsbygdsutveckling, avfallshantering, jordbruk, skogsbruk, jakt, markresurser med mera.

Tanken är att översiktsplanen ska kunna bli ett verktyg för kommunen genom att man kan stämma av och se ifall förändringar man gör överensstämmer man planerat. 

– Det är fördelar att ha den gamla som grund för att hålla fast vid långsiktiga mål, förklarar Eddie. 

Det är viktigt att ha samråd i alla skeden av planarbetet. Detta är en chans för medborgarna att påverka. Det har funnit tillfällen när synpunkter från samråden har gjort att man har ändrat inriktning, förklarar Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef.

– Om många har synpunkter ger det tydliga signaler. Så var det till exempel när vi skulle bygga resecentrum. Det kom in ett stort antal synpunkter och det gjorde att det placerades på en annan plats än man först tänkte.

Ett annat tillfälle när åsikter från samråd vägde in var när kommunen beslöt att inte bygga i Fågelsången. Fågelsången är ett område i Mariefred med orörd natur. Eftersom det är vildvuxet är det en populär plats för många fåglar. Dessutom är det ett omtyckt strövområde för mariefredsborna. När man skulle bygga där var det bland annat namninsamlingar för att bevara Fågelsången. 

– Det kom in synpunkter både innan och under samrådet som påverkade och gjorde att man sedan inte byggde där, säger Marie.

Det kom in många synpunkter under samrådet vilket gjorde att resecentrum placerades på en annan plats än man först tänkte.
När man skulle bygga i området Fågelsången i Mariefred kom det in synpunkter under samrådet som gjorde att man till slut inte byggde där.

De som har varit på biblioteket idag har bland annat varit intresserade av lantbruksfrågor. Dessutom har några talat om tillväxten i kommunen och hur den är fördelad mellan Strängnäs och Mariefred. Läggesta och utvecklingen där har också varit något som intresserat en del. 

Just nu är det många som flyttar till Strängnäs. Generellt sätt är det bra att gå in på kommunens hemsida och kolla upp detaljplanen när man planerar att skaffa ett nytt boende. Marie uppmanar alla att vara uppmärksamma när man ska flytta till en ny plats. 

– Det kan vara något helt annat tänkt i området, än det man ser när man flyttar in. 

I Mariefred har det alltså under dagen varit några medborgare som tagit tillfället i akt att få information och lämna synpunkter på översiktsplanen men de är inte så att man gått man ur huse.

– Att få människor intresserade på översiktsplansnivå är en utmaning. Det är lättare med detaljplaner för det är mer konkret. Det här är så översiktligt, förklarar Marie. 

För att göra det mer tillgängligt finns alla handlingar att läsa på nätet. 

– Vi vill underlätta genom att informationen finns på vår hemsida, säger Marie Jonsson.

Man har också ett stort antal ”öppet hus”, som den här i Mariefred, på olika platser i kommunen. 

– Att ha många träffar är ett sätt att nå fler, betonar Eddie.

Under perioden tisdag den 12 april fram till söndag den 11 juni pågår samrådet av den uppdaterade översiktsplanen. Under denna period kan du ta del av samrådshandlingen och lämna dina synpunkter på förslaget.

https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan

Digitalt format

Läs förslaget på sidan samrådshandling.

https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/samradshandling-forslag-till-reviderad-oversiktsplan

Här hittar du de tryckta exemplaren:

Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Mariefreds bibliotek, Rådhuset, Mariefred

Åkers bibliotek, Skolvägen 1, Åkers styckebruk

Stallarholmens bibliotek, Vannestavägen 2, Stallarholmen

Kulturshuset Multeum, Eskilstunavägen 2, Strängnäs

Öppet hus

Här kommer det finnas möjlighet att titta på kartor, läsa förslaget i tryckt format och tala med några av dem som har arbetat med att ta fram förslaget.

Åkers bibliotek Skolvägen 1 27 april 16–18.30

Stallarholmens bibliotek Vannestavägen 2 3 maj 16–19

Strängnäs resecentrum Långbergsgatan 2 10 maj 15.30–19.30

Läggesta station Mariefred 16 maj 15.30–19.30

Aspö Livs & Café Aspö handel 23 maj 15.30–18

Ica Granbecks livs Lagerlunda 24 maj 15.30–18

Kulturhuset Multeum Eskilstunavägen 2, Strängnäs 25 maj31 maj 15–1913–19

Kommunhuset Nygatan 10, Strängnäs 8 juni 9–18

 

Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

E-post: msn@strangnas.se. (Skriv MSN/2021:65 i rubrikraden)

Brev: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 645 80 Strängnäs (Märk brevet med MSN/2021:65)

På öppet hus

Läs även:

Lämna ett svar