Stora skillnader i kommunernas hjälp till skuldsatta i Södermanland – strängnäsbor får mest rådgivning

av Mariefreds tidning/Måsen
I Strängnäs erbjuder kommunen 200 minuter per skuldsatt och år, vilket är mest i länet.

Kommunernas budget- och skuldrådgivning kan vara avgörande för den som drabbas av ekonomiska problem. Men hur mycket hjälp kommunerna erbjuder skiljer sig stort. Skuldsatta i Strängnäs får fem gånger mer tid för rådgivning än skuldsatta i Trosa, visar Konsumentverkets kartläggning.

Kommunerna har ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder. Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet. Men det finns stora skillnader i hur mycket hjälp olika kommuner erbjuder, visar Konsumentverkets återkommande kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Konsumentverkets kartläggning visar att kommuner med hög andel skuldsatta invånare ofta ger mindre rådgivningstid.

I Södermanland erbjuder Trosa kommun minst tid för rådgivning per skuldsatt och år, 38 minuter. Det kan jämföras med Strängnäs, där kommunen erbjuder knappt 200 minuter per skuldsatt och år.

– Det stöd som ges av den kommunala budget- och skuldrådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj och av betydelse även för samhället, säger Margareta Lindberg, utredare på Konsumentverket.

– Säkert blir det fler som kommer att behöva ekonomisk rådgivning på grund av högre levnadskostnader och stigande räntor.

Tid för rådgivning per skuldsatt och år
Kommun Andel skuldsatta Minuter rådgivning per skuldsatt och år
Trosa 2,8 % 38 minuter
Vingåker 5,3 % 41 minuter
Flen 5,6 % 65 minuter
Nyköping 3,8 % 71 minuter
Eskilstuna 5,3 % 83 minuter
Oxelösund 4,6 % 141 minuter
Katrineholm 4,9 % 176 minuter
Gnesta 3,8 % 180 minuter
Strängnäs 4,1 % 184 minuter

Nyköpings kommun klarar inte rekommendationen

Konsumentverket rekommenderar att det inte ska ta mer än fyra veckor att få ett besök för skuldrådgivning. Nyköpings kommun klarar inte den gränsen – men det gör övriga åtta kommuner i länet.

– Det kan finnas naturliga förklaringar till varför väntetiderna är långa, men alldeles oavsett är det viktigt att de som är i en ekonomiskt svår situation får snabb och kvalificerad hjälp, säger Kristina Difs, utredare på Konsumentverket.

Den genomsnittliga väntetiden i kommunerna i Södermanland är drygt två veckor. Det är kortare tid jämfört med förra mätningen som gjordes för två år sedan. I fem kommuner har väntetiden minskat medan den ökat i två kommuner.

Väntetid för ett första bokat enskilt möte per kommun
Kommun Väntetid Uppfyller rekommendationen
Nyköping 6 veckor Nej
Katrineholm 3 veckor Ja
Oxelösund 3 veckor Ja
Vingåker 3 veckor Ja
Flen 2 veckor Ja
Gnesta 2 veckor Ja
Eskilstuna 1 veckor Ja
Strängnäs 1 veckor Ja
Trosa 1 veckor Ja

Om kartläggningen

  • Konsumentverket gör regelbundna kartläggningar av kommunernas budget- och skuldrådgivning.
  • Undersökningen består av en webbenkät som har besvarats av samtliga kommuner under perioden januari-mars.
  • Uppgifterna bygger på kommunernas egna uppgifter, vilket innebär att skillnader kan förekomma när det gäller statistikens omfattning och detaljnivå. För att kunna besvara frågorna i enkäten har kommunerna i vissa fall gjort uppskattningar.
  • Beräkningar har gjorts utifrån statistik om invånarantal (invånare över 18 år) från SCB och antal skuldsatta enligt Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas den 31 december 2022.

Läs även:

Lämna ett svar