Gör Yngern till vattenskyddsområde – Åkes förslag fick mer än 50 röster

av Katrin Nilsson
Åkes förslag gick ut på att man skulle skydda Yngern.

Efter att ha fått de 50 röster som krävs kan nu Åke Anderssons förslag om att göra Yngern till vattenskyddsområde tas upp för beslut i en nämnd eller styrelse i kommunen.

Som MT/Måsen tidigare rapporterat lämnade Åke Andersson in ett medborgarförslag om att göra Yngern till vattenskyddsområde. Åkes förslag gick ut på att man skulle skydda Yngern, för att sjön är värdefull ur miljövårdsperspektiv.

Även Länsstyrelsen har tidigare varit inne på samma linje. När de utrett frågan konstaterade de att Yngern hade riksintresse. Här finns en biologisk mångfald. Dessutom betonade Länsstyrelsen att den är viktig att skydda för att den är utpekad i ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010” som en resurs för vattenförsörjningen i framtiden.

Åke Andersson har båt och vistas ofta i området vid Yngern. På samma gång ser han att det är ett problem med båttrafiken till exempel på grund av de tvåtaktsmotorer som fortfarande finns kvar. 

Åke Andersson har båt och vistas ofta i området vid Yngern.

Länsstyrelsen har tidigare föreslagit åtgärder för att skydda sjön. Bland dem fanns att man skulle se över undermåliga enskilda avlopp, undvika skogsbruk vid sjön och minimera exploatering av stränder. Om sjön skulle få ett skydd betyder det inte automatiskt att den blir mindre tillgänglig för friluftsliv. Det beror på vilka regler man väljer att ha. 

Nu väntar Åke Andersson på att se när hans förslag eventuellt tas upp för beslut. 

Alla invånare i Nykvarn kan lämna ett medborgarförslag. Det måste vara konkret och begripligt formulerat. Förslaget ska handla om någonting i kommunen. När du lämnat in det finns det att läsa för alla på kommunens hemsida. Där kan man också rösta på förslaget. Får det 50 röster kan det tas upp till beslut i kommunen.

Läs även:

Lämna ett svar