Stridsflyg och militär närvaro i Sörmland under försvarsövning

av Katrin Nilsson
Hela andra amfibiebataljonen rycker fram i formation med cirka 70 fartyg över Mysingen i Stockholms södra skärgård under övning Aurora 2017.

Om man ser militärer eller stridsflyg under perioden 17 april till 11 maj är det förmodligen försvarsmaktsövningen Aurora 23. Bland annat kommer militärflyg att kunna synas över Södermanland. 


Aurora kommer att försiggå i hela landet, men fokus blir i södra Sverige. Det kommer att delta mer än 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet.  Dessutom deltar militär från 14 andra länder. Aurora 23 genomförs för att förbättra Sveriges beredskap mot angrepp. Övningarna med flygvapnet kommer att vara koncentrerade kring Östersjön och planen är bland annat att flyga över Södermanland på vägen till Skavsta. Det kommer att vara stridsflyg, helikoptrar, transportflyg och specialflyg. Den 29 april kommer militär och civilförsvaret att finnas på plats i Södermanland för att svara på frågor från allmänheten. Här kan man få reda på mer om Försvarsmaktens verksamhet, krisberedskap och totalförsvar. 

Under perioden 17 april till 11 maj, när övningen pågår, kommer det att kunna bli vissa störningar i trafiken. Av den anledningen kan det bli svårt att ta sig fram för allmänheten på vissa vägar under övningen.

Ett mobiliseringsmeddelande kommer också att gå ut över hela Sverige. Det är en inkallelseorder som sänds som en del i övningarna. Det sänds under måndagsmorgonen i radio P4. För att det inte ska förväxlas med en skarp inkallelseorder säger man i inledningen att det är en del av försvarmaktsövningen Aurora 23. 

Mekaniserade bataljonen rycker fram längs E18 under Aurora17.
Amerikanska marinkårssoldater anländer till Skövde inför försvarsmaktsövning Aurora 23.

Läs även:

Lämna ett svar