Gripsholms trädgårdsstad kan få inflyttning 2024

av Katrin Nilsson
I Gripsholms trädgårdsstad är det tänkt att byggas 300 bostäder.

Detaljplanen för Gripsholms backar har antagits i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Efter ytterligare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse kan förslaget vinna laga kraft.

Gripsholms trädgårdsstad är Kruus husprojekt och enligt vad de tidigare sagt till MT/Måsen kan inflyttningen bli tidigast i slutet av 2024 om detaljplanen går igenom i vår. Det förutsätter att den inte överklagas igen. 

Tidigare detaljplan antogs 2018 men överklagades med resultat att mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut. 

Överklaganden kom bland annat från Statens fastighetsverk. Det gällde hur planerna påverkade det kulturhistoriska värdet i anslutning till Kungsladugårdsområdet samt det statliga byggnadsminnet Gripsholms slott som Statens fastighetsverk förvaltar. 

Den aktuella detaljplanen har varit utskickad för granskning till remissinstanser, sakägare och närboende och synpunkterna har sammanställts av kommunen. 

Statens fastighetsverk har haft invändningar även mot det nya förslaget till detaljplan med motivationen att problemen från förra versionen till stor del kvarstår. Bland annat finns enligt dem en problematik med vägdragningen.

I Gripsholms trädgårdsstad, som planeras på platsen, är det tänkt att byggas 300 bostäder på det 7,5 hektar stora området som ägs av Kruus hus. Byggnationerna blir framför allt där det idag är golfbana.

Området är tänkt att bestå av 11 kvarter med olika karaktär där det blir en mix av parhus, stadsvillor, radhus och flerfamiljshus. Försäljningen av bostäderna kommer att kunna börja så fort detaljplanen antagits. 

Läs mer om planerna för Gripsholms backar i kommande nummer av MT/Måsen.

Läs även:

Lämna ett svar