Therese och Marie vill bidra till välmående medarbetare

av Jennifer Lundkvist
Vännerna och kollegorna Therese och Marie startade förra året ett företag som ger chefer och företag extra HR-stöd inom rehabilitering. För dem är det viktigt att medarbetare som är sjukskrivna kan komma tillbaka till arbetet på ett hälsosamt sätt.

Förra året startade Therese och Marie sitt företag Reconcinno som ger chefer, vd:ar och företag extra HR-stöd inom rehabilitering. De utgår från Mälardalen men arbetar också digitalt över hela landet.

Therese Bojestig och Marie Malmlöf blev vänner och kollegor när de under tio års tid arbetade på Försäkringskassan. Marie bor i Eskilstuna och Therese är bosatt i Mariefred. De hade länge pratat om att starta ett företag tillsammans och förra året tog de tag i saken.

– Vi tänkte att antingen slutar vi att prata om att vi ska starta eller så startar vi, säger Therese.

De har båda arbetat med socialförsäkringar och vet allt om läkarintyg och sjukskrivningar. De riktar sig mot små och medelstora, privata företag och är med som ett extra stöd när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Marie berättar att få företag vet om alla ersättningar som finns att söka hos Försäkringskassan och att få personer som arbetar inom HR jobbar med just arbetslivsrehabilitering. Det är där Marie och Therese kommer in. Dessutom förstår de Försäkringskassans ”språk”.

– Om man pratar olika språk är det svårt att nå varandra, förklarar Therese. Till exempel använder en del ordet sjukersättning när de pratar om sjukpenning.

I takt med att sjukskrivningar ökar är det viktigt att ta hand om problemet och genom förebyggande arbete se till att det inte behöver gå så långt. Tjejerna berättar också att det är lag på att ta fram en plan för hur medarbetarna ska kunna komma tillbaka till jobbet på ett hälsosamt och tryggt sätt.

– Det är faktiskt lagkrav på att arbetsgivare och medarbetare måste ta fram en rehabiliteringsplan när man har varit sjukskriven i mer än 30 dagar, säger Marie. Det är viktigt att arbeta långsiktigt och ha tålamod.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivningar och det försämrade måendet leder många gånger till sämre prestation på jobbet. Det är också ett känsligt ämne som chefer tycker är jobbigt att fråga om, precis som alkohol- och drogmissbruk.

– Det går upp och ner och det händer saker i folks liv, berättar Marie. Man måste hitta balansen – och våga fråga som chef.

– Man gör det av omtanke, flikar Therese in. Man måste våga fråga, och fråga kontinuerligt.

Therese berättar att det dåliga måendet kryper nedåt i åldrarna och att man inte ser någon nedtrappning inom den närmsta tiden. HR-avdelningar har ofta hand om löner, arbetsrättsfrågor och avtalsfrågor medan tjejerna fokuserar på hur medarbetarna faktiskt mår.

– Medarbetaren ska fungera och ha roligt på jobbet men ändå prestera. Man kan ställa frågor om stress, sömn och kost. Tycker man om sitt jobb? Trivs man?

Tjejerna jobbar mycket med aktiv sjukskrivning, vilket innebär att den sjukskrivne kommer och hälsar på arbetsplatsen och får ta del av det sociala sammanhanget som man ofta missar när man är sjukskriven.

– En aktiv sjukskriven kan innebära att man är med på vissa möten eller komma in på en fika. Har man haft en dialog med sin arbetsplats är det lättare att komma tillbaka. Att man inte känner sig bortglömd.

Marie och Therese hjälper både företag och medarbetare att känna till sina skyldigheter och rättigheter. Sedan pandemin har många exempelvis börjat jobba hemifrån, men arbetsgivaren har fortfarande skyldigheter även om medarbetarna är på distans. Inget ärende som de jobbar med är det andra likt eftersom det är individer man har att göra med.

– Vi startade det här för att vi brinner för att hjälpa organisationer och enskilda medarbetare att hitta den bästa vägen tillbaka till arbete, säger Therese. Har man medarbetare som mår bra levererar man bättre på jobbet.

Läs även:

Lämna ett svar