Nykvarns kommun vill ligga steget före när fastighetsnära sortering lagförs 

av Jennifer Lundkvist
I Nykvarn kommer du snart kunna sortera matavfall, glas, plast, papper, tidningar och även batterier, småelektronik och lampor direkt utanför dörren. Kärlen är gjorda för att passa sopbilarna fack och på så sätt sorteras direkt vid hämtning.

Enligt en ny lag som träder i kraft 2024 ska alla hushåll ha möjlighet till fastighetsnära sopsortering. Kommunerna har fram till 2027 på sig att genomföra detta. I Nykvarn ligger man steget före och storsatsar nu på att införa sortering för alla villor. 

Sedan 2017 har nykvarnsborna sorterat sina hushållsavfall i olika kärl, så kallad ”hemsortering”. När det infördes var det frivilligt och ungefär 65–70 procent av alla villor har sedan dess källsorterat hemma. 

Modellen bygger på två sopkärl som rymmer 370 liter och har två olika tömningsfrekvenser. Varje kärl delas in i två stora fack och har också mindre lådinsatser för olika typer av avfall. Man kommer alltså att kunna sortera fyra olika avfall per soptunna. I varje kärl sitter etiketter och bilder på vad som ska vara i respektive fack. 

Tack vare avtagbara boxar, som kan hängas utanpå soptunnorna, kommer man även att kunna återvinna lampor, batterier och småelektronik direkt från hemmet. 

–  Regeringen har beslutat att insamlingen av förpackningar från januari 2024 ska vara ett kommunalt ansvar, berättar Johan Dahlberg, som är avfalls- och återvinningschef på Nykvarns kommun. 

Hemsortering har funnits länge och i Skåne fanns de första kommunerna att införa detta redan 2005. I Eskilstuna finns ett system med plastpåsar i olika färger som genom en optisk scanner sorterar påsarna utefter färg. Det som skiljer sig med Nykvarns system är att det inte kräver några påsar alls förutom de grönprickiga papperspåsarna som redan nu används till matavfall samt valfria plastpåsar för restavfall. 

Johan Dahlberg är avfalls- och återvinningschef på Nykvarns kommun. Att införa generell hemsortering är ett sätt att ligga steget före när Sverige snart inför krav på fastighetsnära förpackningsinsamling.

–  Det är två skilda system och i Nykvarnsmodellen krävs inte olika färger på påsarna, säger Johan. Matavfall har vi sorterat sedan 2001, det rötas och blir till biogas. Röta är en syrefri nedbrytning, som att kompostera utan luft. Resten innehåller mycket näringsämnen som man kan återanvända i jordbruket. 

I stället för påsar kommer man att kunna tömma sina sopsorteringskärl direkt i soptunnorna, men att ha en egen återvinningsstation hemma kräver både plats och kunskap. 

–  Det är en otrolig bra service att kunna ha en återvinningsstation hemma. Alla förpackningar, tidningar och matavfall kan återvinnas. 

Johan berättar att få människor har hört av sig, men det man fått åsikter om är att det är svårt att få plats eller att man inte vill sortera. Då åker Johan ut och försöker hjälpa till på plats. Något man också haft åsikter om under årens lopp är att facket för plast inte räcker till, vilket gör att man nu ersatt facket för elektronik som fanns förut med ett fack för hårdplast. 

 – Anledningen till att vi satsar på hemsortering är att man vill få in fler förpackningar som återvinns. Det här är något positivt för vårt miljöarbete. 

Den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2024 säger att alla hushåll ska ha tillgång till fastighetsnära sortering – det gäller även flerfamiljshus. Kommunerna har fram till 2027 på sig att genomföra det. Under nästa år kommer man därför att fokusera på hyresrätter och bostadsrättsföreningar. 

–  Bor man i villa har man sitt eget och det är lättare att sköta det, säger Johan. För att få det att fungera bra i till exempel hyreshusen är det viktigt med bra information och visa att den gemensamma ansträngning som görs resulterar i något bra. Men det kommer ta tid. 

Johan berättar att det finns många länder som är bra på att källsortera och Sverige är ett av dem. Med den nya lagen kommer alla att få närmare att lämna sitt material för återvinning och det blir lättare att göra rätt. 

Sorteringsguide

–  Vi måste se till att alla har fastighetsnära insamling, så vi kan följa lagstiftningen och bidra till en bättre miljö. 

Läs även:

Lämna ett svar