Strängnäs har länets största inkomstklyftor 

av Mariefreds tidning/Måsen
Mellan 2015 och 2021 ökade andelen invånare med låg ekonomisk standard i Strängnäs kommun.

Inkomstklyftorna växer över hela landet, visar en ny sammanställning från SCB. I tre av fyra kommuner ökade andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard åren 2015–2021. I Strängnäs kommun är inkomstklyftorna störst i länet, men i Nykvarns kommun är utvecklingen inte lika entydig.

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard, vilket är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Under samma period ökade andelen med hög ekonomisk standard ungefär lika mycket, till 5,7 procent.
– I 216 av landets 290 kommuner ökade andelen invånare i hushåll med låg ekonomisk standard mellan 2015 och 2021. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard i 198 kommuner, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

Även i Strängnäs kommun ökade andelen invånare med låg ekonomisk standard.
– I Strängnäs kommun bodde 11,6 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard 2021. Det är en ökning med 1,4 procentenheter sedan 2015, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.

I Nykvarns kommun ökade andelen invånare med hög ekonomisk standard. Däremot var andelen med låg ekonomisk standard relativt oförändrad.
– I Nykvarns kommun bodde 5,7 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard 2021. Det är en ökning med 0,3 procentenheter sedan 2015, säger Peter.

Andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard i Nykvarn ökade, från 5,3 procent 2015 till 6,4 procent 2021. I Strängnäs var den andelen relativt oförändrad mellan 2015 (5,4 procent) och 2021 (5,7 procent).
– Generellt i Sverige växer grupperna med låg ekonomisk standard i en större omfattning än grupperna med hög standard, säger Johan.

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst, som på riksnivå har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet. Men utvecklingen ser olika ut i olika kommuner.
– I Strängnäs ökade hushållens medianinkomst med 5,7 procent mellan 2015 och 2021 och i Nykvarn med 7,4 procent. Det är en ganska vanlig utveckling bland båda länets kommuner. 

Ett annat sätt att mäta inkomstfördelning är genom den så kallade ginikoefficienten*. Enligt den ökade inkomstskillnaderna i Strängnäs kommun mellan 2015 och 2021.
– Jämfört med andra kommuner i länet är inkomstskillnaderna stora i Strängnäs. Kommunen har den högsta ginikoefficienten i Södermanlands län.

Enligt ginikoefficienten ökade även inkomstskillnaderna i Nykvarns kommun mellan 2015 och 2021.
– I hela Stockholms län var det i Danderyd som inkomstskillnaderna ökade allra mest under 2015–2021. Det är också i Danderyd som ojämlikheten är störst, säger Peter Gärdqvist.

*Ginikoefficienten är en måttenhet mellan 0 och 1 som visar ojämnheten i inkomstfördelningen. Ju högre värdet är desto ojämnare är inkomsterna fördelade. (Om alla hushåll har samma inkomst ger det ginikoefficienten 0, och om ett hushåll har all inkomst och övriga inte har någon alls ger det 1.)

Läs även:

Lämna ett svar