Fritidsbanken Nykvarn – ”pop up” i maj och juni 

av Katrin Nilsson

För att kunna nå flera ungdomar kommer Fritidsbanken mellan andra maj och åttonde juni ha ambulerande verksamhet på olika platser i kommunen.  

Under den här perioden kommer man ha pop upcafebland annat Björkestahallen, där man också kan spela spel och prova olika idrotter. På Lillhagaskolan blir det mysigt umgänge med spel och i Furuborgshallen finns det möjlighet båda att spela, sporta och fika. 

Fredagarna är en joker då Fritidsbanken kan dyka upp på en plats nära dig. Närmare information hittar man på Fritidsbankens Instagram. 

Fritidsbanken har funnits sedan 2013 och är tänkt att uppmuntra unga att röra sig, ge dem inspiration och tillgång till gratis utrustning. Idag finns det en Fritidsbank i en tredjedel av landets kommuner. Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening.  

Enligt en studie från Centrum för idrottsforskning gör också Fritidsbankens verksamhet skillnad. Av de unga låntagarna svarar 92 procent att Fritidsbanken är viktig och 48 procent säger att Fritidsbanken är avgörande för att de ska kunna delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Men att ägna sig åt organiserad idrott är fortfarande en tröskel för den som inte äger sin egen utrustning visar studien. Utlåningstiden är bara 14 dagar. Det bidrar troligen till att det endast är 13 procent som använder Fritidsbankens utrustning för att utöva idrott i en förening. Drygt hälften av de 41 procenten av låntagarna som inte höll på med föreningsidrott skulle också ha velat gör det ifall de haft möjlighet.  

Läs även:

Lämna ett svar