Barn och ungas idrott är numera en klassfråga 

av Malin Rosén
Jonas Leth, generalsekreterare för Skolidrottsförbundet, vill att kommunerna och rektorerna satsar på att utöka idrotten inom skoltid.

Enligt en SIFO-undersökning framtagen av Skolidrottsförbundet har 100 000 barn och unga i Sverige fått sina idrottsaktiviteter indragna eller begränsade på grund av hushållens ekonomi. Inkomstklyftorna fortsätter att öka i hela landet och eftersom undersökningen gjordes innan Riksbanken höjde styrräntan, har problemet fortsatt att växa enligt Skol-IF:s generalsekreterare Jonas Leth. 

 

Skol-IF är en ideell organisation som arbetar för att alla barn ska ha tillgång till idrottsaktiviteter – oavsett livssituation, ekonomisk eller kulturell bakgrund. Förbundet möjliggör gratis idrottsaktiviteter före, under eller efter skoltid för att göra aktiviteterna tillgängliga för alla barn. Idag finns det 640 Skol-IF i skolor runt om i landet och vikten av att kommunerna och rektorerna satsar på att barn ska få gratis tillgång till idrott kan vara större än någonsin, enligt Jonas. 

 

–  Konsekvenserna blir förödande för barn och ungas tillvaro samt deras fysiska och psykiska hälsa. De får inte röra på sig i den utsträckningen de vill och de kan inte utöva den idrott de vill för att föräldrarna inte har råd. Det som vi hyllar och som ska skapa gemenskap, rörelseglädje och kämparglöd för våra barn och unga har blivit en klassfråga – vilket är extremt sorgligt, säger Jonas. 

 

Föräldrarna behöver nu välja ut vilka aktiviteter barnen får ha för att de inte längre har råd att låta barnen spela eller delta i allt eller vilken sport som helst. Enligt Jonas uppstår det därmed prestige i att kunna delta i vissa sporter, vilket i sin tur ökar risken för utanförskap och en mer omfattande segregation. Utanförskapen ökar också risken för psykisk ohälsa, vilket kan leda till destruktivitet.  

Skolidrottsförbundet satsar på idrott för alla barn och unga i samband med skoltid.

 

–  Själva idrottandet är en viktig del av gemenskapen och av umgänget. Man känner sig delaktig i ett sammanhang när man går till sitt lag och deltar för att träffa sina kompisar. Kan man inte det väljer man kanske att göra andra saker som är destruktiva, rent av farliga för antingen dem själva eller för samhället. 

 

Enligt Jonas bör kommunerna lägga mer resurser där det redan finns alternativ. Han menar att vi generellt är duktiga på att komma på nya projekt och nya alternativ, men enligt Jonas finns det flera alternativ som går att utveckla och satsa mer på 

 

–  Allt som behövs finns redan och vi gör det gratis. Kommuner, skolor och rektorer bör fatta beslut för att starta Skol-IF, så att vi kan tillgängliggöra aktiviteter och gå samman med lärare och fritidspersonal för att stötta barn och ungas idrott, säger Jonas. 

 

I undersökningen framkommer det även att neddragningen på barnens idrottsaktiviteter gäller även hushåll med medelinkomst. Detta innebär att de som redan levde på marginalerna i många fall tvingas att utesluta idrottsaktiviteter helt, och att endast höginkomsttagare har råd att låta barnen välja.  

 

–  Det är direkt sorgligt. Sedan hjälper det inte att finansministern går ut och säger saker som att konsumenten ska säga till butiksägaren om priserna är för höga i matbutiken. Det är ett tydligt exempel på att man inte vill ta i problemet och att det slutar med att det blir vi som kan mot de som inte kan. Jag menar, ska en tioåring verkligen behöva säga till tränaren eller klubben att hen inte har råd att vara med och spela längre? 

Inom Skol-IF får barnen själva leda aktiviteter och utveckla sitt ledarskap.

 

Som lösning ser skolidrottsförbundet att den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen blir att lägga tid i tjänst för att öka idrottandet inom skolan. 

 

–  Skulle man lägga tio procent för en pedagog att stötta och bedriva Skol-IF har man vunnit jättemycket. Jag har svårt att förstå varför man inte gör det när det är bevisat att mer rörelse ger bättre skolresultat, säger Jonas.

 

IFK Mariefred är Sörmlands största idrottsförening och enligt en ny sammanställning av SCB visar det sig att Strängnäs kommun har störst inkomstklyftor i hela länet. MT/Måsen har försökt att komma i kontakt med IFK Mariefreds ledning för en kommentar, men ledningen valde att avstå en intervju då de inte alls märker av detta, på något sätt, i föreningen.

Läs även:

Lämna ett svar