Mariefreds skola vid bristningsgränsen  – medan bostäder fortsätter att byggas 

av Malin Rosén
Joakim Graffner är rektor vid Mariefreds skola och enligt honom är trängseln mycket påfrestande för både elever och lärare.

Hundratals bostäder har nu byggts och fortsätter att byggas i Mariefred. Inflyttningen av barnfamiljer går i rasande fart samtidigt som bristen på skolplatser blir allt mer omfattande. Baracker byggs på förskolornas lekytor och Mariefreds skola är nu så pass full att barn i alla åldrar, inklusive förskoleklass, tvingas att pendla till närliggande orter för att kunna gå i skolan. 

Enligt kommunens utredare skulle en ny skola vid Läggesta behöva stå klar 2025 för att hantera befolkningsutvecklingen i samband med bostadsbygget i Mariefred. I slutet av 2022 meddelade kommunen att så inte blir fallet. Redan nu är Mariefreds skola överfull med 32 klasser och i höst blir det sammanlagt 800 elever. Joakim Graffner är rektor vid Mariefreds skola och menar att trängseln är mycket påfrestande för både elever och lärare.  

–  Som kommunal huvudman har vi skyldighet att ta emot de elever som söker sig hit. Till skillnad från Gripsholmsskolan kan vi som kommunal skola inte säga stopp när vi är fulla. Men vi har inte plats för någonting numera, vi har inte plats i matsalen eller i idrottshallar. Vi har inga extra utrymmen ens för de som behöver gå undan, säger Joakim. 

Enligt Joakim finns det ingen möjlighet att ta in en till förskoleklass ens med hjälp av paviljonger. Idag finns redan två paviljonger på Mariefreds skola som upprättades 2019. Detta för att hantera behovet av skolplatser fram tills att den andra skolan vid Läggesta skulle stå klar 2025. 

–  Det finns inte plats för en till paviljong på skolan, vi får inte ens ihop det idag på ett bra sätt. Paviljongerna har ett bygglov på fem år och nu är det ett och ett halvt år kvar, sedan ska vi gå ner i volym. Vi har säkert fem klasser för mycket redan och nu till hösten kommer ännu fler elever. Det är jobbigt för barnen när det är så här trångt, det blir lätt bråk och det är en stor utmaning för oss att förhindra det.

Då Mariefreds skola inte längre har utrymme för fler elever har man fått lösa tillströmningen av elever på annat håll. Nu bussas grundskoleelever i alla åldrar från Mariefred till Åker, Stallarholmen och Strängnäs. En stor grupp på 23 barn i förskoleklass går nu på Stallarholmsskolan. Detta samtidigt som alla högstadieelever från Stallarholmen pendlar till Mariefred då högstadiet på Stallarholmsskolan lades ner 2018-2019.  

–  Klart man är besviken som vårdnadshavare när man inte får plats på den skola man önskar. En sak är att bygga hus och att människor kommer hit, sedan är det en annan sak att hänga med i infrastrukturen och där har vi uppenbarligen inte hängt med. Vi följer de regler som vi behöver följa som skola och det blir effekter av det, men det här är ett politiskt beslut, säger Joakim. 

Mariefreds skola har inte längre utrymme för fler elever och därför bussas nu grundskoleelever i alla åldrar från Mariefred till Åker, Stallarholmen och Strängnäs.

 Dialogen mellan Mariefreds skolas ledning och Strängnäs kommun förs nästan varje vecka, enligt Joakim. Under tiden som nya beslut fattas fortsätter Mariefreds skola att arbeta utifrån premissen att kommunen kommer att färdigställa den nya skolan inom utsatt tid.  

 –  Vi har kontroll över situationen, men det är ett tungt arbete när det är trångt runt omkring en och det blir en ökad belastning på både elever, lärare, fritidspersonal och elevhälsovård. Skolan är byggd för mycket färre elever än vad vi har i dag och det tycker jag säger något, säger Joakim. 

Läs även:

Lämna ett svar