Mariefreds första hamndag  

av Malin Rosén
Erik Risberg och Lena Bruhn informerade om Rotarys verksamhet och om Shelterboxen vars tillhörande tält hade satts upp vid platsen för att visa vad Shelterboxen har bistår med för människor i nöd.

Lördagen den 13 maj var det Mariefreds hamndag 2023. Mariefreds Rotaryklubb stod bakom arrangemanget med syftet att städa Mälarens botten längs hamnen i centrala Mariefred. Sju dykare dök för att hitta skräp och föremål i vattnet, som sedan slängdes i en container och fraktades till återvinningscentralen.  

 Det var första gången som en hamndag arrangerades i Mariefred. Erik Risberg är inkommande president för Rotary i Mariefred och var på plats vid hamnen. Enligt honom fanns flera skäl till att de tog initiativet dels för att de ville göra något på lokal nivå, dels som en del av det internationella projektet för renare vatten. Rent vatten är en av Rotarys sju målsättningar som hjälporganisation. Enligt Erik finns det även en viktig miljö- och hälsofråga i att hålla Mälaren ren. Den betyder dricksvatten till cirka 2 miljoner människor och leder ut till den redan svårt förorenade Östersjön.   

–  Dels ville vi göra en insats lokalt för Mariefred eftersom Rotaryklubben är verksam i Mariefred. Då kom idén upp om att vi gör en insats för småbåtshandlarna, där vi rensar botten med hjälp av dykare som vi hyr in. Det andra är att vi informerar om Rotarys verksamhet, om vad vi gör runt om i världen. Rent vatten är också en del av våra internationella mål som organisation, så det blir ett internationellt projekt på lokal nivå, säger Erik.  

Det hittades bland annat en kundvagn, parkbänkar och mängder med pantburkar.
Gunilla Tersmeden var ansvarig för loppisen och var nöjd med försäljningen av prylar.

Erik stod tillsammans med flera andra rotarymedlemmar och informerade om hamndagen, om organisationen och Shelterboxen vars tält och medföljande attiraljer demonstrerades på plats. Shelterboxen är en organisation som samarbetar med Rotary internationellt för att bistå med tält och överlevnadskit i katastrofer och krissituationer.  

–  Det här är något som skickas ut till olika platser, drabbade av katastrofer. Det kan vara en tsunami eller översvämningar eller liknande – där man behöver en bostad i ett krisläge. Rotary är en hjälporganisation som arbetar med såväl internationella projekt till akuta insatser som med lokala projekt som det här med att städa hamnen, säger Erik.  

Mitt emot Shelterboxen hölls en loppis där rotarymedlemmarna själva hade skänkt grejer till försäljning. Pengarna från försäljningen blev ett bidrag till att finansiera kostnaden för arrangemanget. Gunilla Tersmeden var ansvarig för loppisen och hon var nöjd med den stadiga strömmen av människor.  

Richard Arnstein var en av alla sju dykare som dök längs hamnen och var glad att kunna bidra till att hålla Mälaren ren.

 Vid vattnet hjälptes rotarymedlemmarna åt med att bära upp allt vad dykarna hittade till containern som stod redo att fyllas med skräp och skrot. Resultatet blev bland annat parkbänkar, kundvagnar, bildäck och pantburkar. Lars Olof Nilsson var nöjd över den gemensamma insatsen och tyckte att det var positivt att de hittade så pass lite.  

–  De har hittat mycket men mindre än förväntat faktiskt. Det är en del, men jag trodde att det skulle bli mer och det är ju glädjande att det inte är mer, säger Lars  

Läs även:

Lämna ett svar