Mariefreds hembygdsförening bjuder in till auktion 

av Barbro Holmberg
Annica och Lennart i Callanderska gårdens nyrenoverade entré och butik och Lennart förevisar lokal honung, framställd i centrala Mariefred av Bengt Kihlbom, som har donerat flera burkar av honungen till hembygdsföreningen.

Redan nu vill styrelsen i Mariefreds hembygdsförening flagga för den auktion som planeras på Callanderska gården söndagen 27 augusti, där många historiska och intressanta föremål kommer att säljas. 

Eldsjälarna hembygdsföreningens ordförande Annica Westling och museiansvarig Lennart Ekengren berättar att de flesta av föremålen kommer från Borgmästarrummet i Mariefreds rådhus, som tömdes under våren och försommaren 2022. Biblioteket, som har sin verksamhet i rådhuset, behövde rummet för egen del och föremålen som avlägsnades katalogiserades noga och transporterades till Callanderska gården, där de nu är magasinerade. De flesta föremålen, såsom möbler och mindre inventarier, är minnen från Gustaf Lindqvists – även känd under pseudonymen Mari Mihi – tid som borgmästare i staden 1906 till omkring 1940. Vidare kommer auktionen att kompletteras med föremål från Callanderska gårdens egna samlingar och man ämnar sälja av sådant man har samlat på sig under åren och som inte har någon direkt bäring eller anknytning till Mariefred och dess historia.  

Syftet med auktionen är framförallt att frigöra utrymme på Callanderska gården – man har helt enkelt inte plats för allt – men också att öka intäkterna till hembygdsföreningen och Callanderska stiftelsen. Man påpekar att samarbetet med Riksantikvarieämbetet och framförallt Länsstyrelsen är nära och gott samt att bidragen från de förstnämnda har varit frikostiga och välkomna, men att gården och dess kontinuerliga underhåll och nödvändiga renoveringar är kostsamt. Bilder på några av föremålen som ska säljas under auktionen återfinns i artikeln. 

Dockskåp, som kommer att säljas under auktionen. Dock är inte dockorna på översta hyllan till salu.

Utöver nyss nämnda föremål, önskar man utöka mängden varor att ropa ut och sälja under auktionen och föreningen vädjar till alla att leta bland förråd, källare och vindar efter fina föremål, främst med anknytning till Mariefred, som kan doneras och sedan säljas vid auktionen. Det som inte tas med på auktionen, kommer att säljas via hembygdsföreningens kontinuerliga loppis, som under 2022 drog in totalt 50.000 kronor. Auktionsförrättare under den aktuella dagen kommer självklart att vara Björn Brolin.  

Utöver den kommande auktionen vill Annica och Lennart nämna det utomordentliga samarbetet mellan hembygdsföreningen, Callanderska gården och Fredrik Åström på Gripsholms värdshus och deras Schweizeri, som inleddes i fjol och som snart går in på sin andra säsong. Satsningen upplevs som mycket lyckad för alla inblandade parter. De passar också på att påminna om all annan verksamhet på gården, såsom till exempel barndagar, då skolbarn aktivt och handgripligen har fått medverka till den nybyggda toalettens tillblivelse, byggnadsvårdsdagar etc. Det understryks ofta under samtalet att ”Callanderska gården ska vara en mötesplats för alla där alla ska känna sig välkomna”. 

Föreningens ordförande Annica Westling och museiansvarig Lennart Ekengren hälsar välkomna.

Vidare efterlyses naturligtvis fler medlemmar i föreningen. Information om föreningen återfinns på deras hemsida: www.hembygd.se/mariefred och föreningen håller kontinuerlig månatlig kontakt, med tips om aktiviteter och begivenheter, via e-post till sina medlemmar.  

Läs även:

Lämna ett svar