Utställning om historiska båtar på Mälaren 

av Jennifer Lundkvist
Hans Wester är ordförande i Träbåtsbyggarna i Strängnäs och kan både bygga och prata om båtar.

Just nu visas en utställning om båtar och sjöfart som trafikerat Mälaren de senaste 500 åren. Bakom initiativet står föreningen Träbåtsbyggarna i Strängnäs i samarbete med Sjöhistoriska i Stockholm. 

Innan det fanns vägar och järnvägar var vattendragen viktiga för transporten i Mälardalen. Till en början var det mest gods som fraktades men på senare tid började man även att transportera människor. 

kulturhuset Multeum visas just nu en utställning över de båtar som har trafikerat Mälaren under åren. Det är föreningen Träbåtsbyggarna i Strängnäs som står bakom visningen. Föreningen tillverkar allmogebåtar samt kajaker och kanoter i trä som man sedan säljer. Att bygga träbåtar är ett hantverk som sträcker sig många hundra år tillbaka i tiden och i föreningen har man koll på både tekniken och historien. 

laren användes som transportmedel av en mängd gods och varor, bland annat från Bergslagen med koppar och järn som forslades till stapelstäderna vid Mälaren för att sedan transporteras med båtar till Stockholm. 

Även Åkers styckebruk har sedan början på 1800-talet haft seglation av järnvaror och gjutgods, med egna fartyg till och från Stockholm, och till och med från Utö i Östersjön varifrån man hämtade malm till bruket i Åker. 

–  Åkers styckebruk har varit en av de större seglationer, berättar Hans Wester, som är ordförande. 

Hans berättar att utställningen består av modeller och fotografier där man visar upp Mälarens historia och hur den har använts. Till sin hjälp har de fått låna fartygsmodeller bilder från Sjöhistoriska i Stockholm och två båtmodeller från S:t Olof Gille i Torshälla. 

På invigningen av utställningen berättade lokalhistoriker Leif Persson från Torshälla om fartygsmodellerna som man kan se i utställningen. Leif har ägnat många år åt Torshällas sjöfartshistoria och berättade om de seglande Torshälla-jakterna under 1600- till 1800-talet. 

Torsdag den 25 maj kommer historikern och författaren Lennart Rydberg från Stockholm för att berätta om hur ångbåtstrafiken uppstod på Mälaren vid 1800-talets början, om dess rederier och båtar. 

–  Med den här utställningen vill vi visa Mälarens betydelse och sjöfart under 500 år, säger Hans. 

Hans berättar att nästan all trafik gick via Strängnäs på 1800- och 1900-talet vilket ledde till att Strängnäs rederierna fick stor konkurrens. På 1900-talet började man även att transportera gods och människor från bryggor utefter Mälarens stränder och öar, från att tidigare endast angjort städerna inåt Mälaren. Under 1950-talet upphörde ångbåtstrafiken och ersattes av lastbilar, järnväg och bilism. 

På Multeum visas just nu en utställning om sjöfart på Mälaren. Många fartyg har passerat bland annat Strängnäs genom åren och med utställningen vill man visa Mälarens betydelse i historien.

Fartyget Strengnäs express lanserades år 1908 och var för sin tid toppmodern. Båten ägs idag av Waxholmsbolaget och går numera i stället under namn Storskär. En annan kvarvarande ångbåt är Maja i Mariefred. 

Med så vältrafikerade vattenleder måste det såklart vila en och annan vrakdel på Mälarens botten. Hans förklarar att det finns väldigt mycket dokumentation och undersökningar kring Östersjöns vrak men väldigt bristfällig information om Mälaren. 

–  Vid Torshälla hamn finns det i alla fall tre båtar på botten. Och så har vi Josephine som ligger här utanför Löt – en av Samuel Owens hjulångare som fattade eld utanför Strängnäs 1827 och sjönk på återresan från Arboga till Stockholm. 

Utställningen kommer att finnas tillgänglig fram till den 17 juni och Hans berättar att han är nöjd med resultatet. 

–  Jag är väldigt nöjd med utställningen, det blev precis som jag hade tänkt mig. 

Läs även:

Lämna ett svar