Här bor det flest 100-åringar – så ser det ut i Södermanlands län

av Mariefreds tidning/Måsen

Chansen att bli över 100 år varierar beroende på var i landet som du bor och det finns stora skillnader mellan män och kvinnor. Samtidigt fortsätter medellivslängden att öka. Det visar en undersökning av Lavendla som har analyserat data från SCB. “Fantastiskt att se att så många lever över 100 år i Sverige”, säger Jakob Nordström.

Det svenska folket lever allt längre. De senaste tjugo åren har medellivslängden ökat med drygt 2,6 år för kvinnor och 3,5 år för män. Och trenden är tydlig – det är i den sydöstra delen av landet man ska bo i om man vill bli över 100 år, det visar en undersökning från Lavendla.

De län där det finns klart flest 100-åringar per 100 000 invånare är Kalmar (36), Jönköping (36) och Blekinge (31), Västmanland (31), tätt följt av Örebro (30).

Just Kalmar och Jönköping har under en längre tid legat i topp när det gäller antalet 100-åringar per 100 000/invånare. Fördelat på kön så toppar Jönköping med 61 kvinnor per 100 000 kvinnliga invånare, följt av Kalmar (58), Örebro (53) och Blekinge (53). 

Det är en stor skillnad jämfört med männen, som ligger mellan 12-14 personer per 100 000 manliga invånare i de län med bäst resultat.

– Det är fantastiskt att se att så många lever över 100 år i Sverige. Det är också intressant att se hur det kan skilja sig så mycket lokalt, där smålänningarna sticker ut och lever längst, säger Jakob Nordström, VD hos Lavendla.

I botten av listan hittar vi flera län i de norra delarna av landet. Norrbotten (16), Västerbotten (20) och Gävleborg (22) har lägst andel 100-åringar per 100 000/invånare. Det är även dessa tre regioner som har lägst andel kvinnor över 100 år.

Om man ser till antal toppas listan istället av storstadslänen. I Stockholms län bodde det 577 personer över 100 år under 2022 och i Västra Götaland och Skåne bodde det 452 respektive 326 personer.

När det gäller medellivslängden är resultatet 84,73 år för kvinnor och 81,34 för män. Detta kan jämföras med 2002 när siffrorna var 82,11 för kvinnor och 77,73 för män. Halland, Uppsala och Stockholm toppar listan för de län med högst medellivslängd.

Läs även:

Lämna ett svar