Tynnelsö slott är nu färdigbyggt i Minecraft 

av Katrin Nilsson
Team Propain består av Bernt Sandnes, Andreas Edman, Robert Salenius, Marco Maggo och Daniel Salenius .

TeamProPain har nu kommit ytterligare en bit på resan när Tynnelsö slott också finns uppbyggt i Minecraft. Projektet är en del av 500-årsresan och spelcommunityn konstruerar byggnaderna tillsammans med ungdomar från Strängnäs kommun.  

Under året har de haft i uppdrag att bygga Gripsholms slott, Strängnäs domkyrka och Tynnelsö slott – som nu är färdigställda. Återstår är Strängnäs väderkvarn samt Folkets hus Åker och det forna Hjulhuset i Åkers styckebruk. Innan året är slut ska samtliga byggnader var klara. 

Minecraftprojektet Tynnelsö slott går nu att se på Youtube. Slottet som ligger på Tynnelsö i Mälaren var en gång en strategisk punkt och ett maktcentrum. Slottet byggdes på 1300-talet, men de allra äldsta delarna tillkom troligen redan på 1200-talet. 

Från början ägdes slottet av biskop Isarus och genom åren har det haft både andliga och profana ägare. Efter att biskop Kort Rogge förstärkt slottets status och gjort stora ombyggnader innehades det vid tiden för Stockholms blodbad av biskop Mats Gregersson Lillie. När biskopen förlorade livet i blodbadet kom Tynnelsö i danska händer fram till att slottet återtogs 1522. 

Under slottets blomstringstid fanns ekonomibyggnader, ladugård och en enorm trädgård. Nu äger Statens fastighetsverk endast marken i slottets omedelbara närhet och det är i nuläget inte öppet för allmänheten.  

I TeamProPains film som de gjort i Minecraft kan man se hur slottet växer fram. Detta blir det sista de gör innan sommaruppehållet och sedan kommer de att fortsätta med Strängnäs väderkvarn samt Folkets hus Åker och Hjulhuset i Åkers styckebruk. 

Läs även:

Lämna ett svar