Nöjda företagare i Nykvarns kommun 

av Malin Rosén
Nykvarns kommuns företagare är mer nöjda med företagsklimatet än sverigesnittet

Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv är företagare i Nykvarns kommun mer nöjda med det lokala företagsklimatet än sverigesnittet. Resultatet av undersökningen presenterades den 23 maj och visade att Nykvarn har gjort den största förbättringen i Stockholms län. Med ett sammanfattande omdöme på 3,54 ligger Nykvarn numera över sverigesnittet som ligger på 3,46 

Undersökningen görs varje år med hjälp av enkätfrågor och rankningar om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Svenskt näringsliv gör detta för att sätta fokus på företagarnas arbete och viktiga roll i kommunerna. Den mest centrala frågan i enkäten, samt den som slutligen väger tyngst i rakningen, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Utifrån sina egna erfarenheter får företagarna själva ge ett samlat betyg på hur det är att driva företag i kommunen. 

I Nykvarns kommun fick 200 företag enkäten skickad till sig och 73 företag valde att svara på den. Till skillnad från förra året fick 10 av 15 frågor en högre rakning och mer positiva svar än förra året. Även det sammanfattande omdömet var bättre och företagens påverkan av brottslighet och otrygghet var mindre än förra året. David Schubert, Nykvarns kommuns näringslivschef, var glad över alla svar på enkäten och tror att undersökningen kan hjälpa kommunen i sin utveckling.  

–  Det är väldigt roligt att företagarna i Nykvarn upplever att företagsklimatet har förbättrats och speciellt kul är det att politikernas och tjänstemännens attityder till företagande har ökat mest. Vi är också otroligt tacksamma för alla svar vi fått in. Det hjälper oss med vårt arbete framåt, säger David  

I undersökningen framkommer även att kommunpolitikernas attityd till företagande har förbättrats. Från förra årets rankning på 2,9 till 3,4 ligger Nykvarns kommun numera högre än sverigesnittet även i den frågan. Anders Önbäck är kommunstyrelsens ordförande och ser positivt på mätningens resultat.  

–  Det är ett glädjande resultat från mätningen. Vi bryter en negativ trend, vilket är positivt. Vi vill att Nykvarn ska vara en kommun där man vill starta, driva och utveckla sitt företag, säger Anders. 

Läs även:

Lämna ett svar