Högtidlig invigning av Krututställningen 

av Katrin Nilsson
Pehr Bengtsson har gjort utställningen i samarbete med Sörmlands museum.

Med fanfarer och besök av Hertig Karl öppnades Krututställningen på Bruksmuseet. Pehr Bengtsson som gjort den i samarbete med Sörmlands museum är nöjd. 

– Det har varit jättekul att ha proffshjälp. Det var annorlunda mot hur vi brukar göra, som att vi jobbat med att lyfta fram texten, gjort pratbubblor och byggt upp en miljö.

Bland annat har man gjort satt upp ett stängsel för att få en känsla för hur det kan ha sett ut när Krutbruket var igång.  

– Det är ett nytt sätt för oss att göra utställningar,det har varit spännande, berättar Pehr som är huvudansvarig för verksamheten på museet och Bruksarkivet  

Under veckan före öppningen slutförde man det sista.  

Utställningen handlar om både privatliv och arbete.

– Det gick bra även om det har varit lite stressigt. Utställningen var inte färdig förrän i tisdags. Man tänker att vi har haft lång tid på oss, men det är kallt här inne på vintern ochrför är det är inte så lång säsong som man kan jobba. 

Utställningen är producerad av Åkers hembygdsförening i samarbete med Sörmlands museum. Dessutom har man haft stöd av Åkers Krutbruk Fastigheter AB och Riksantikvarieämbetet.  

– Det blev också mycket större i och med att de blev inkopplade. Det blev ett tuffare jobb som på samma gång gett bra resultat. 

Den här dagen är det också release för Pehrs bok om Krutbruket, Åkers Krutbruk 1552 – 2022. 

– Samtidigt som vi öppnar utställningen har jag kommit ut med en bok,den tar också tid. Man är nervös att allt ska hinnas med.  

Trumpetfanfaren till det högtidliga öppnandet stod musikern Johan Richloow för.

De farhågorna var till viss del grundlösa på grund av samarbetet med Sörmlands museum. 

– Det visade sig att jag inte behövt oroa mig, för att när de här proffsen kom in och hjälpte till med layout och tryck gick det snabbt. Jag fick hjälp med den delen efter att jag skrivit texten. Jag trodde det jobbet skull ta månader att göra färdigt, men efter att jag skrivit klart gick det fort. 

Pehr är nöjd med att det nu finns en bok som handlar om Krutbruket.  

– Det här är första boken om Krutbrukets historia. Det har funnits flera om Styckebruket men det här är den första om Krutbruket. 

I utställningen konstaterar man också att fastän Krutbruket och Styckebruket låg intill varandra levde man i olika världar.  

Krutbruket och Styckebruket var två typiska brukssamhällen på varsin sida om Visnaren. På den ena sidan gjorde man kanoner, på den andra gjorde man krut. Avståndet var inte mer än några kilometer, men man levde i olika världar.” 

Invigningen sköttes av själva hertig Karl, som gestaltades av Bengt Landin. 

– Jag guidar ofta på Skottvång,annars brukar jag vara gruvfogde där, men idag är jag befordrad berättar han. 

Kostymen har han redan haft nytta av en gång tidigare. 

Hertig Karl gestaltades av Bengt Landin.

– Hertig Karls kostym har jag sparat sedan jag gestaltade honom när Svealandsbanan invigdes. Då spelade vi för kungen.  

Trumpetfanfaren till det högtidliga öppnandet stod musikern Johan Richloow för som annars bland annat spelar i Strängnäs orkesterförening och Frälsningsarmén. Till jubileumsåret har han också fått ett speciellt uppdrag.  

– Under 500årsresan ska jag spela med hovkapellet när kungen kommer till Strängnäs, berättar Johan Richloow. 

Läs även:

Lämna ett svar