3 av 10 sörmlänningar har hittat nya recept och matprodukter till följd av de ökade livsmedelspriserna

av Mariefreds tidning/Måsen

29 procent eller knappt 88 000* av invånarna i Södermanlands län har upptäckt nya matprodukter och recept till följd av de ökande matpriserna. I gruppen yngre kvinnor 18-29 år svarar över hälften, 55 procent, ja på frågan. Inspiration till nya recept och maträtter hittas främst på Internet, men även tips från vänner och den gamla hederliga kokboken är populära källor. Det visar en undersökning genomförd av Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med Kantar Sifo.

Priserna på livsmedel i Sverige har enligt SCB stigit med drygt 20 procent det senaste året. Detta har påverkat konsumenter på en rad olika sätt, bland annat vilken mat man väljer att köpa och tillaga. Då frågan ställs till invånarna i Södermanlands län visar det sig att majoriteten fortsätter att köpa och tillaga likadan mat som tidigare, men att nära tre av tio (29%) har hittat nya recept och matprodukter till följd av de ökade livsmedelspriserna. Södermanlands läns kvinnor har i högre grad än männen, 35 respektive 23 procent, upptäckt nya recept och matvaror. Särskilt tydligt blir detta i åldersgruppen 18-29 år där 55 procent av kvinnorna svarar ja på frågan. Lägst intresse att upptäcka nytt har män 18-29 år och män 50-64 år där endast 17 respektive 18 procent har svarat ja.

– Hälsosamt, hållbart, prisvärt och matglädje är värden som vi vill att livsmedelskonsumenterna förknippar med Coop. Samtidigt är det något vi önskar att branschen som helhet förmedlar, speciellt i en ekonomiskt utmanande tid som denna. Det är glädjande att se att så många ändå har valt att bredda sina matvanor och en sporre till oss att arbeta ännu närmare våra kunder och medlemmar med utbud, inspiration och kunskap för att få fler att utmana invanda beteenden, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader.

Nätet, vänner och kokboken är främsta inspirationskällor

På frågan var sörmlänningarna främst hittar inspiration till nya maträtter svarar en majoritet (67%) recept på nätet. Tips från vänner är också populärt (29%) och den gamla hederliga kokboken har plats närmast hjärtat hos 25 procent av de svarande. Matlagningsprogram på TV är som populärast i åldersgruppen 50-64 (28%) år och bland 18-29-åringar dominerar TikTok och YouTube med 25 respektive 24 procent. Instagram är populärt bland kvinnor 30-49 år där nära hälften (47%) använder plattformen för att hämta inspiration.

– Idéer till nya recept och maträtter borde vara en av livsmedelsbranschens absoluta paradgrenar, men anges bara som inspirationskälla av fjorton procent av sörmlänningarna. Visserligen finns mängder av recept, tips och förslag på coop.se, men i butik har vi definitivt en hemläxa att göra, säger Meta Persdotter.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar/Sifo genom en webbpanel bland 1 090 personer i åldrarna 18-79 år i Stockholms-, Södermanlands-, Uppsala- och Östergötlands län. Undersökningsperioden var 16-23 januari 2023.

Läs även:

Lämna ett svar