85 procent av ungdomarna upplever maktlöshet

av Mariefreds tidning/Måsen

KFUM Sverige släpper i dag en ungdomskartläggning som visar att 85 procent av Sveriges unga upplever att beslutsfattare sällan eller aldrig lyssnar på unga, samtidigt som en klar majoritet av Sveriges unga har intresse och vill vara med och påverka i globala utvecklingsfrågor.

I Sverige finns i dag drygt 1,1 miljoner unga i åldern 15-25, de utgör cirka tio procent av Sveriges befolkning, ändå visar kartläggningen att de inte känner sig inkluderande i beslutsfattandet. Trots att tidigare forskning visar att sex av tio unga är intresserade av samhällsfrågor, visar KFUMs kartläggning känslan av maktlöshet är stor.

– Vi vet att ungas organisering och inflytande är en förutsättning för meningsfullt bidragande i det demokratiska samhället, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige.

Ändå visar KFUMs kartläggning att 85 procent av ungdomarna i Sverige anser att beslutsfattare inte lyssnar på dem.

Detta är oroande

– Samhället kan inte längre hantera unga som en homogen grupp. Vi kan inte förvänta oss en grupp unga som bara ska acceptera en förpaketerad demokrati som levereras av sittande regering. Om beslutsfattare menar allvar med att samhället ska vara till för alla så måste ungas perspektiv få ta större plats. Först då blir samhället starkare, tryggare och mer inkluderande, fortsätter Alexander Clemenson. 

Undersökningen gjordes under november-januari (2022-2023) bland ungdomar 18-24 år där 800 personer svarade på en KFUMs enkät.

Läs även:

Lämna ett svar