Hur klarar ditt företag en kris?

av Katrin Nilsson
I en krissituation är det viktigt att skilja på fakta och rykten och på samma gång skriva upp alla frågor som man har om situationen. För att få en struktur på det använder Anders gröna, gula och röda kort. På gröna skriver man fakta, på gula rykten och på röda frågor.

Varför har flygplan två piloter frågar Anders Mattson från Criseless som leder workshopen om krishantering på Drömfabriken. Han svarar själv.
 En pilot flyger och en håller uppe verksamheten och minskar skadan. Det behövs både någon som till exempel manuellt kan fälla ned landningsstället och tala med passagerare och någon som flyger planet, på samma sätt är det i ett företag. 

Krishanteringsplan
Varje företag behöver en plan för hur man ska agerar om en kris inträffar. Vilka ska man kontakta, hur och var kan man utrymma lokalerna, hur fördelas ansvarsområden och så vidare. Då har man personer som fortsätter driva företaget medan andra tar hand om krisen. 

Ställ de rätta frågorna
När en kris inträffar är det viktigt att ställa de rätta frågorna. Det kan vara en skillnad på liv och död. Ett exempel berättar Anders om en företagsledare som får ett samtal från en medarbetare om att han måste ställa in ett möte för att han har varit med om en olycka.
– Företagsledaren avbokar mötet och tänker inte mer på det. Senare blir han kontaktad om att en anställd från hans företag hittats död i sin bil. Företagsledaren frågade inte de viktiga följdfrågor som kanske kunde ha räddat den här mannen. Vad hade hänt? När hände det? Var befann han sig? Hade han larmat 112? Vilka andra har blivit underrättade? Vilka resurser finns på plats, ambulans, polis…? 

En sak som Anders har med sig och visar är en krisväska. Här finns sådant som man bör ha på ett företag och också hemma.

Ha med dig frågor och kriskontakter skrivet på ett kort i plånboken

Dessa grundläggande frågor kan man bära med sig skrivna på ett visitkort i plånboken. På andra sidan är det bra att ha de personer som man i första hand kontaktar vid en kris. 

Ordningen på frågorna är viktig eftersom man vill ha den grundläggande informationen om vad som hänt och var personen befinner sig, eller var krisen inträffat så fort som möjligt ifall man tappar kontakten. 

Debriefa

Det finns yrkesgrupper som ständigt jobbar med kriser som brandmän. Det innebär såklart mycket stress. Anders betonar här vikten av att prata om det som hänt och att det är bra att ge utrymme för detta på arbetsplatsen, så kallad debriefing.  Det är människans natur att vilja prata om saker, för att vi har evolutionärt också förbättrat vår förmåga att överleva genom att dela våra erfarenheter. 

Poliser och brandmän pratar med varandra om det som de har varit med om. Det gör stor skillnad om man har som rutin att debriefa, berättar Anders.

– I annat fall kan man efteråt ofta få ett stort stresspåslag och drabbas av stressjukdomar.

I krisväskan ska finnas nödradio som drivs med vev, lampor, varselvästar, nödfiltar, hygienprodukter, något att äta med mera.

Ha en krisväska med kvalitetssaker

En sak som Anders har med sig och visar är en krisväska. Här finns sådant som man bör ha på ett företag och också hemma. I väskan ska finnas nödradio som drivs med vev, lampor, varselvästar, nödfiltar, hygienprodukter, något att äta med mera. Anders rekommenderar att man just i krisväskan satsar på dyra saker. 

– Jag hjälper företag att sätta ihop den här typen av väskor. När jag kom till ett företag i Kalifornien senast hade de satsat på alldeles för billig utrustning som vi fick byta ut. 

Sortera fakta och rykten

I en krissituation är det viktigt att skilja på fakta och rykten och på samma gång skriva upp alla frågor som man har om situationen. För att få en struktur på det använder Anders gröna, gula och röda kort. På gröna skriver man fakta, på gula rykten och på röda frågor. 

– Det är viktigt att inte blanda rykten och fakta. Korten är grundläggande för klassificering av information betonar Anders. 

Läs även:

Lämna ett svar