Mariefreds kallbadhusförening är återigen historia 

av Malin Rosén
mariefreds hembygdsförening callanderska

 

Nu har Mariefreds kallbadhusförening tagit beslutet om att upplösa föreningen. Den 22 maj genomförde Mariefreds kallbadhusförening sin föreningsstämma och stämman var då enhällig om föreningens upplösning. Stämman beslutad även att samtliga kvarvarande tillgångar ska överföras till Mariefreds hembygdsförening.  

 Mariefreds kallbadhusförening har varit verksam under perioderna 1997 till 2003 och 2016 till 2023. Syftet med föreningen var att försöka återskapa det kallbadhus som låg vid Kölnholmen i Mariefred mellan 1904 och 1948. Bara ett år efter att föreningen bildades på nytt 2016 hade den cirka 300 medlemmar och entusiasmen för ett kallbadhus var stort.  

 Under 2018 ändrades dock föreningens strategi till att istället försöka skapa en bastuflotte. Detta skulle fungera som ett första steg till byggandet av kallbadhuset. Patric Johansson var föreningens sista ordförande och enligt honom var det ett överklagande samt en pandemi som satte käppar i hjulet för verksamheten. 

–  Ett överklagande och en pandemi blev förutsättningar som blev för tuffa för föreningen. Det gick inte att hitta nya individer som ville ta över stafettpinnen, säger Patric.  

 När pandemin var över försökte föreningen med omstart, men engagemanget för en bastuflotte avtog och då beslutade stämman att upplösa föreningen. Nu försöker den tidigare kallbadhusföreningen att förse Mariefreds Hembygdsförening med den dokumentation som finns bevarad om det gamla kallbadhuset vid Kölnholmen och om de två versionerna av Mariefreds kallbadhusförening som har försökt att återskapa det. Detta i hopp om att hembygdsföreningen ska hålla liv i kallbadhusets historia. Det har även framförts önskemål till hembygdsföreningen om att verka för att upprätta en dokumentation om badandet i Mariefred.  

 Annica Westling är ordförande för Mariefreds hembygdsförening och hon säger att de är glada för gåvan och ska se över möjligheterna till att förverkliga önskemålet.  

–  Vi är förstås oerhört tacksamma för denna gåva till vår hembygdsförening. Vi ska undersöka möjligheten hur vi kan skapa en berättelse kring badandet i Mariefred. Både Kallbadhuset, som låg på Kölnholmen mellan 1904 och 1948, och de två försöken att återskapa ett kallbadhus är av intresse för hembygdsföreningen, säger Annica. 

Läs även:

Lämna ett svar