Allt fler barngrupper för stora i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen

I Södermanlands län är 35 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara. Andelen ökar jämfört med förra året. Bland länets kommuner sticker framförallt Katrineholm ut med särskilt stora barngrupper. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

I Strängnäs kommun är 42 procent av de barngrupperna i förskolan större än de får vara vilket är betydligt lägre än rikssnittet på 55 procent. I Nykvarns kommun är siffran däremot 79 procent, vilket är en av de högsta andelarna i landet.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

I Södermanlands län översteg under fjolåret 35 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (55 procent).

Andelen barngrupper som är för stora har ökat i Södermanlands län. Mellan 2021 och 2022 har andelen vuxit från 26 till 35 procent. Barngrupperna har även ökat i storlek på nationell nivå. Mer än hälften av alla barngrupper var större än rekommenderat år 2022.

– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett negativt trendbrott. Utvecklingen går åt helt fel håll. Utan tvingande regleringar och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi är risken stor att barngrupperna kommer att bli större och personalen mindre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. I Oxelösund var 16 procent av barngrupperna större än de borde år 2022, i Katrineholm 77 procent.

På Sveriges Lärares sajt kan du kolla läget kommun för kommun i hela landet.

– Förskolan är idag långt ifrån likvärdig för alla barn. Därför måste staten ta över ansvar genom att reglera personaltäthet, förskollärartäthet och barngruppsstorlekar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs även:

Lämna ett svar