Åtta av tio barngrupper är för stora i Nykvarn – en av de högsta andelarna i landet

av Mariefreds tidning/Måsen
Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn.

I Strängnäs kommun är 42 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara. I Nykvarns kommun ligger siffran på 79 procent och det är en av de högsta andelarna i landet. Sveriges lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

I Strängnäs kommun översteg under fjolåret 42 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (55 procent). I Nykvarns kommun översteg hela 79 procent av alla åldersindelade barngrupper riktlinjen. Det här är betydligt högre än rikssnittet (55 procent). Nykvarn är en av de kommuner i landet där allra störst andel av barngrupperna är för stora. Det är bara fyra kommuner som har sämre siffror.

På nationell nivå har barngrupperna ökat i storlek. Mer än hälften av alla barngrupper var större än rekommenderat år 2022.

– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett negativt trendbrott. Utvecklingen går åt helt fel håll. Utan tvingande regleringar och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi är risken stor att barngrupperna kommer att bli större och personalen mindre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Skillnaderna bland kommunerna i Södermanlands län är stora. I Oxelösund var 16 procent av barngrupperna större än de borde år 2022, i Katrineholm 77 procent.

På Sveriges lärares sajt kan du kolla läget kommun för kommun i hela landet.

– Förskolan är idag långt ifrån likvärdig för alla barn. Därför måste staten ta över ansvar genom att reglera personaltäthet, förskollärartäthet och barngruppsstorlekar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs även:

Lämna ett svar