Strängnäs kommun satsar på klimatsmart vardagsresande

av Malin Rosén
Henric Ottosson, kollektivtrafiksamordnare, menar att kommunens kollektivtrafik är en framtidsfråga.

Nu vill Strängnäs kommun att fler invånare ska åka klimatsmart kollektivtrafik. För att möjliggöra detta har kommunen gjort förändringar i några busslinjer i både stads- och landsortstrafiken.

I samverkan med Sörmlandstrafiken och trafikbolaget Bergkvarabuss har Strängnäs kommun tagit fram nya busslinjer samt förstärkt vissa av dem. Anledningen bakom denna satsning är att kommunen växer och således även behovet av kollektivtrafiken. Kommunen anser att fler måste kunna ta sig till bland annat Larslunda och att det ska bli lättare för invånarna att arbetspendla med buss, även för de som bor på landsorten.

Trafikförändringarna kommer att påbörjas från och med den 10 december 2023 och samtliga tidtabeller kommer att vara anpassade till tåg och regionbussar för att underlätta för pendlare.

Henric Ottosson är kommunens kollektivtrafiksamordnare som handlägger ärendet på Teknik- och servicekontoret, och han menar att kommunens kollektivtrafik är en framtidsfråga.

–  Det här är en stor satsning som vi gör i nära samarbete med regionen och trafikbolaget. Den utvidgade kollektivtrafiken är en viktig framtidsfråga och ett led i att förverkliga nya exploateringar så att man kan ta sig till exempelvis Larslunda utan bil, säger Henric.

Det kommer att ta cirka ett och ett halvt år innan samtliga trafikförändringar kan träda i kraft. Enligt kommunen är förhoppningen att förändringarna ska öka kollektivtrafikens tillgänglighet och ge fler möjligheten att välja ett miljövänligare alternativ. Kommunen ser även att det kan minska behovet av att bygga ut och underhålla vägar, samt att det behövs färre parkeringsplatser.

– Om v vill uppnå klimatmålen och undvika trängsel i biltrafiken kommer efterfrågan på kollektivtrafik att öka mycket framöver. En väl fungerande sådan bidrar även till ökad attraktionskraft för att vilja bo och arbeta i Strängnäs, säger Henric.

Kommunen har som mål att uppnå total klimatneutralitet år 2040 och att ha helt fossilfria transporter år 2030. Förslaget om trafikförändringar och utökade busslinjer ligger i linje med kommunens klimat- och energiplan, som avser att gynna ett miljövänligt vardagsresande.

De förändringar som ska ske i stadstrafiken är en förändrad linjesträckning och två nya hållplatser för stadsbussarna ett och två, där en ny hållplats kommer att sättas ut på Kilenvägen och Fårhusvägen. Trafikförändringarna som gäller landsortstrafiken är buss 325 som åker mellan Strängnäs och Björsund, buss 337 mellan Strängnäs och Malmköping, samt buss 637 mellan Västerlida och Mariefred. Dessa förändringar kommer dock att ske först när de nya hållplatserna är på plats.

Läs även:

Lämna ett svar