Dispens för jordbrukarstöd på grund av torka

av Mariefreds tidning/Måsen

Den pågående torkan i länet riskerar att påverka jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Nu kan länets lantbrukare få dispens för att skörda skyddszoner i förtid utan att det påverkar ersättningen.

Informationen gäller alla som lämnar in sin SAM-ansökan (samordnad ansökan om jordbrukarstöd) till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Trädor och skyddszoner – skörda redan nu

Länsstyrelsen gör bedömningen att hela länet är drabbat av torka och att det är möjligt för alla länets lantbrukare att få dispens för att skörda skyddszoner i förtid utan att det påverkar ersättningen. Du kan alltså skörda redan nu.

För dig som söker kompensationsstöd gäller att du inte ska ändra något i din ansökan om du vill skörda din träda i förtid. Det gäller även om du anmält trädan som miljöyta.

Om du inte söker kompensationsstöd kan du byta grödkod från 60 (träda) till 49 eller 50 (vall) så att den stämmer med den verkliga markanvändningen utan att det påverkar ditt stöd. Det kan du göra fram till 31 augusti. Om trädan du vill skörda är anmäld som en miljöyta ange ”GK60 Träda, Undantag 2023 miljöyta. Används för vall” under Ange gröda och stöd i SAM-Internet. Tänk på att om det går ta extra hänsyn till häckande fåglar när du slår marker som normalt inte slås så tidigt. Många markhäckande fåglar har ungar som inte kan flyga ännu.

Betesmarker
För betesmarker med ersättning för särskilda skötsel tillåter inte villkoren tillskottsutfodring. Har du på grund av torkan behov av stödutfodring, kontakta oss. Om det krävs stödutfodring för att tillgodose djurskyddet kan du få dispens.

Läs även:

Lämna ett svar