Stallarholmsbron – problem även efter reparationerna 

av Katrin Nilsson

 

Stallarholmsbron har genom åren tampats med en del problem och många hoppades att man nu när Trafikverket reparerat bron kunde bli fri från oron att den skulle krångla. 

Men förhoppningarna kom på skam när bron fastnat ett antal gånger efter att reparationerna slutförts i juni. Nu har Trafikverket utfört kompletterande justeringar som man hoppas ska ha löst problemen.

Reparationen av Stallarholmsbron startade i oktober 2022. Under arbetet har man bytt ut överbyggnaden på den öppningsbara delen av bron. Den nya konstruktionen är gjord av stål.  

Det var efter att Trafikverket meddelade att man var klar med reparationerna som det oväntade inträffade att bron fastnade i felläge ett antal gånger.  

Orsaken till problemen visade sig enligt Trafikverket vara att temperaturväxlingarna gjorde att materialet utvidgade sig mer än man hade räknat med. I och med den nya stålkonstruktion som bron har är den numera mer temperaturkänslig. När bron skulle öppnas eller stängas blev glipan så liten mellan den rörliga och fasta delen att de kunde fastna i varandra.  

Oron under den här perioden har varit stor bland de boende i Stallarholmen och andra som är beroende av bron för att till exempel komma hem eller till jobbet.  

Det har också funnits farhågor att man inte skulle kunna släppa igenom till exempel ambulans eller räddningstjänsten. Men Trafikverket förklarade att man kunde stänga bron så pass mycket att den typen av fordon skulle kunna passera. 

Nu har bron fungerat de senaste dagarna och Trafikverkets förhoppning är att felet är avhjälpt genom att man justerat och ökat glipan mellan den rörliga och fasta delen så att bron går fri när man öppnar och stänger. 

Läs även:

Lämna ett svar