Utställning om fred i Mariefreds kyrka 

av Katrin Nilsson
”Jag tänker att lila är harmoniskt och ger sinnesfrid. Både färgen och formen ska skänka frid”, berättar Jan.

I sommar kommer man i Mariefreds kyrka att mötas av Jan Lambert Kruses glaskonst. Hans verk som är monterade i kyrkofönstren har alla en lila färg som han tänker representerar frid. Det är en del av Sörmlands museums utställning PAX samtidskonst för fred”. 

– Det var väldigt speciellt. Jag har aldrig ställt ut i en kyrka tidigare. Konstverken lyfte verkligen av att komma in i det här sakrala rummet, berättar Jan.

Jan Lambert Kruse arbetar med glas och metall och är en konstnär som tidigare deltagit både i många utställningar och gjort offentliga utsmyckningar. De lila glasskulpturerna i Mariefreds kyrka har en speciell betydelse.  

– Utställningen heter pax, som när man översätter betyder fred eller frid. Jag har tagit mer fasta på frid än fred.  

Kalinka Ussing.

Att han valt den lila färgen beror på att det är den färg som har den kortaste våglängden och fortfarande är synlig. Efter det kommer ultraviolett som inte går att se för det mänskliga ögat. 

– Jag tänker att lila är harmonisk och ger sinnesfrid. Både färgen och formen ska skänka frid.  

Jan var själv överraskad av hur mycket kyrkorummet samspelade med konstverken.  

– Man kan säga att det som man gjort får en annan betydelse när man hamnar i ett kyrkorum jämfört med en utställningshall eller på ett galleri. Det blir en laddning på ett sätt som jag inte hade förväntat mig.  

Innan de hängde upp dem tänkte han att konstverken kanske skulle försvinna i den stora kyrkan.  

Jan Lambert Kruse.

– Jag visste att jag skulle få använda fönstren och det är fint att sätta upp saker där. Men jag tänkte att det minsta konstverket kanske var för litet. Men det blev väldigt mäktigt. Konstverken tog plats i kyrkorummet. 

Sörmlands museums utställning PAX samtidskonst för fred” har tagits fram i samarbete mellan församlingar och konstnärer i Sörmland. Åtta konstnärer ställer ut i åtta kyrkor och alla verk handlar om fred. Besökaren får här uppleva samtidskonst i kyrkorummet som för många är en plats för andlighet och kontemplation.  

Det finns flera anledningar till att man gjort utställningen, berättar Kalinka Ussing curator på Sörmlands museum. 

– Vi tyckte att temat fred är väldigt angeläget med tanke på kriget som härjar nu och att det är en orolig tid. Genom den här satsningen som handlar om fred ville vi inspirera.  

samma gång vill man uppmärksamma de kulturhistoriska byggnader som kyrkorna är.  

– Det finns så otroligt många kyrkor i Sörmlands län. Att lära sig mer om dem är fantastiskt och utvecklande både ur ett konsthistoriskt och kulturhistoriskt perspektiv. Vi tyckte det var roligt att lyfta fram just kyrkan i samband med konsten. 

I Mariefreds kyrka tyckte man att det var spännande med just glas, därför kontaktade de Jan Lambert Kruse.  

Jan var själv överraskad av hur mycket kyrkorummet samspelade med konstverken.

– Vi frågade Jan om han ville delta i projektet för han är en välrenommerad erfaren glaskonstnär som också jobbat med rumsgestaltning.  

Till utställningen har man gett ut en katalog där man både får veta mer om konstverken i projektet och de kyrkor som är med, berättar Kalinka.  

– Vi vill lyfta fram båda kyrkorna och konstnärerna. 

Sörmlands läns museum har också ett uppdrag att sprida konst i länet.  

– Konsten ska ut i länet och nå alla medborgare. 

Läs även:

Lämna ett svar