Pax Mariae påminner om sin tidigare existens 

av Barbro Holmberg
Utställningen i hantverksboden

Mariefreds hembygdsförening öppnar åter sin nyrenoverade bodlänga på Callanderska gården för en speciell sommarutställning, utöver de redan befintliga utställningarna. 

I den del av bodlängan som ligger närmast mangårdsbyggnaden pågår en utställning, som berättar om det katolska kartusianerklostret Monasterium Pacis Mariae, numera förenklat benämnt Pax Mariae (Marias fred), som för länge sedan var beläget på platsen. Mariae är den latinska genitivformen av Maria. Munkklostret täckte förmodligen en stor del av den norra delen av Callanderska gården, större delen av kullen där Mariefreds kyrka nu återfinns samt merparten av den mark, som omfattar Gripsholms Värdshus byggnader. Resten av hembygdsgårdens och värdshusets marker stod förmodligen under vatten vid den tiden. Klostret var verksamt mellan åren 1493 och 1526 och dess korta existens beror på Gustav Vasas reformation av kyrkan samt hans intresse för och habegär beträffande marken där klostret var beläget. I klostrets ägor ingick också borgen Gripsholm samt flera fastigheter och hemman, som munkarna hade fått via donationer. Dessutom fanns även mycket tegel och annat byggnadsmaterial samt åtråvärda guld- och silverföremål i klostret, som också kunde vara av intresse för en girig konung. 

Utställningen i hantverksboden

Flera fynd från klostret har gjorts på senare år, framförallt i samband med den senaste utbyggnaden av Gripsholms Värdshus 1987-88. Mer om det och mycket annat finns att ta del av i utställningen, som pågår under hela sommaren. Hembygdföreningens fotogrupp, med Bengt Rundgren och Gunnar Kraatz, har gjort ett fint arbete, när de har sammanställt materialet och föreningens museiansvarige Lennart Ekengren förevisar det gärna och berättar därtill. 

Läs även:

Lämna ett svar