Oklar framtid för bolag som äger Nykvarns kommunhus 

av Katrin Nilsson
Vem som i framtiden kommer att äga kommunhuset i Nykvarn är ännu inte klart.

SBB som hyr ut kommunhuset i Nykvarn bytte i maj VD och nu finns planer på att sälja hela eller delar av bolaget.  

– Situationen vad gäller kommunhuset är inte optimal. Vi har sagt att vi är intresserade av att köpa det ifall det går att lösa, säger kommunalrådet Anders Önbäck.

Det har under de senaste månaderna skrivits en hel del om SBB:s kris. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) är ett fastighetsbolag som äger samhällsfastigheter och bostadshus. Bolaget har sedan det startade 2015 köpt fastigheter med offentlig verksamhet för att i sin tur hyra ut dem. Nykvarn är en av de kommuner som hyr sitt kommunhus av bolaget.  

Nu är situationen för SBB oklar. Bolaget gick från början mycket bra och aktierna steg. Men med de senaste årens inflation och stigande räntor har SBB:s skulder ökat. Bolaget har på olika sätt försökt förbättra sin ekonomi utan att lyckas. Aktien har fallit.  

I slutet av maj meddelar SBB att de överväger att sälja hela eller delar av bolaget. Dessutom avgår VD Ilija Batljan och ersätts av Leiv Synnes som tillträder 5 juni.  

Vilka som kommer att bli köpare om SBB säljer är idag inte klart, och eftersom bolaget äger deras kommunhus berör det Nykvarn.  

Anders Önbäck.

– Vi är oroade över situationen och det faktum att vi skulle kunna få en annan ägare.  

Nykvarnsbostäder sålde 2014 delar av Nykvarns centrum inklusive kommunhuset och biblioteket till Fastighetsbolaget Stendörren. 2020 tecknade SBB, som då köpt kommunhuset, ett 25-årigt hyresavtal med kommunen. Kommunhuset skulle byggas om och också få en tillbyggnad. Avtalet skrevs på av en tjänsteman på kommunen. Sedan dess har reglerna ändrats så att man behöver ett politiskt beslut ifall man tecknar ett avtal på längre tid än 10 år.  

Anders Önbäck tycker att det var synd att kommunen sålde kommunhuset, och inte köpte tillbaka det när tillfälle gavs.  

– Det var innan min tid. Jag önskar att vi hade köpt kommunhuset då. Det var väldigt synd att vi inte gjorde det. 

Det har funnits en politisk diskussion om det här i Sverige. Till exempel har Vänsterpartiet uttryckt sin oro och tagit initiativ till en Riksdagsdebatt om SBB. 

”Bolagets hotande sammanbrott kommer i förlängningen att drabba offentliga verksamheter. Vänsterpartiet kräver därför att regeringen nu ser till att SBB:s fastighetsinnehav återförs till det offentliga.”, skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.  

Bland SBB:s bestånd finns bland annat flera kommunhus, Dalaregementets lokaler samt ett antal polisstationer. Vänsterpartiet menar att man borde införa en förköpsrätt för staten som gäller offentliga fastigheter, men har inte fått gehör från regeringen. 

Ett problem för Nykvarns kommun är att hyran idag är hög. Juristerna på kommunen gör bedömningen att avtalet kan komma att omförhandlas ifall det blir en ny ägare, men att ägaren inte kan avsluta avtalet, säger Anders Önbäck.  

– En ny ägare kan inte säga upp oss det vet vi. 

Läs även:

Lämna ett svar