Fler elever behöriga till gymnasiet

av Malin Rosén

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet har nu ökat i Strängnäs kommuns grundskolor. Enligt en ny sammanställning av betygsresultaten för de kommunala grundskolorna är 81 procent behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 

Tommy Olsson är verksamhetschef för grundskolan i Strängnäs kommun och ser glädjande på resultatet.  

–  Vi har under lång tid arbetat med olika satsningar och projekt för att öka andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Det känns glädjande att rektorernas och lärarnas arbete nu ger resultat. Skolorna har vässat sin interna förmåga att arbeta systematiskt med eleverna kring kunskapsutveckling, säger Tommy. 

I år var det 245 elever som slutade årskurs nio i en kommunal grundskola och av dessa var 81 procent behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Förra året var det 72 procent av eleverna som var behöriga. 

En skola som har höjt sitt genomsnittliga meritvärde är Paulinska skolan i Strängnäs som har gått från 181 till 218 sedan 2021. Genomsnittet för de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun ligger på 200.  

–  Den kommunala skolan har ett stort in- och utflöde av nytillkomna elever under läsåret, vilket ställer stora krav på personalen att arbeta med bland annat grupputveckling. Utifrån den förutsättningen är årets resultat anmärkningsvärt tillfredsställande, säger Tommy 

Dock kvarstår en del utmaningar för kommunen. Det genomsnittliga meritvärdet för de kommunala grundskolorna har gått upp och ned de senaste åren och kommunen har haft svårt att rekrytera behörig personal.  

–  De senaste fem åren har varit utmanande på flera sätt. Under pandemin bedrevs undervisningen delvis på distans och precis som övriga samhället står vi inför stora utmaningar i att hitta behörig personal till våra verksamheter, säger Tommy Olsson. 

Dessa utmaningar har gjort att kommunens grundskolor har infört ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån tre fokusområden: undervisningsutveckling, läsförståelse samt studiero och trygghet.  

–  Skolorna bör fortsätta på den inslagna vägen med god systematik kring elevernas utveckling. Arbetet mot ökad läsförståelse är en förutsättning för alla ämnen, säger Tommy Olsson. 

Till sommaren går Tommy Olsson i pension och till höstterminen kommer Raija Ikonen att tillträda som ny verksamhetschef för grundskolan och hon ser fram emot sitt arbete i Strängnäs kommun.  

–  Jag känner mig oerhört glad och stolt och ser fram emot att tillsammans med rektorerna och deras personal göra skillnad för många elever i Strängnäs kommun, säger Raija. 

Hennes viktigaste uppdrag som verksamhetschef för grundskolan blir att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. Raija är för närvarande rektor på en grundskola i Tensta och har arbetat med att utveckla kvaliteten i Stockholms stads grundskolor. Tony Lööw, som är utbildningschef i Strängnäs kommun, tror att Raijas erfarenhet kommer att vara till stor nytta för kommunen. 

–  Jag är nöjd att vi får in en person som kan ta vid det arbete som nuvarande verksamhetschef har drivit. Jag får in en ledare, en erfaren person, som är intresserad av att ta nästa steg i sin egen utveckling, men också av att hjälpa mig och övriga ledningen att utveckla vår gemensamma skolverksamhet. Vi gör det tillsammans, sager Tony. 

Läs även:

Lämna ett svar