Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen utbildar frivilliga  

av Katrin Nilsson

Frivilliga på Selaön och Ringsö har utbildats för att kunna vara en extra resurs vid olyckor och bränder. De har fått grundutbildning i brandskydd, brandsläckning, HLR och hur man agerar vid en olycka.  

De som deltagit i utbildningen kommer att fungera som civila insatspersoner (CIP). Anledningen att man nu gör en utbildningsinsats är enligt räddningstjänsten att man vill utöka antalet civila insatspersoner och höja kompetensen på de som redan finns.  

Utbildningen är ett samarbete mellan räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen Sörmland. De 22 personer som deltagit kommer nu att kunna larmas vid bränder och olyckor. Genom en app informeras de vid tillbud och kan ifall de har möjlighet bege sig till platsen. Där kan de göra en första insats och också hålla kontakt med räddningstjänsten och ge dem information.  

Genom brandskyddföreningen tilldelas varje CIP en liten brandsläckare, förbandsväska, varningspuck och reflexväst.  

CIP-verksamhet finns idag i 13 områden i Sörmland som ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen Södermanland och räddningstjänsten i respektive kommun. Dessutom har Katrineholms kommun en CIP-verksamhet som drivs av kommunen och deras trygghetsvärdar.  

Av de larm som CIP får är det vanligaste trafikolyckor där de till exempel kan göra en insats genom att varna andra trafikanter. Man har också fått larm om bränder där det kan vara avgörande för hur allvarlig branden blir ifall någon snabbt kan börja släckningsarbetet.  

Insatsen som CIP är ideell och var och en avgör utifrån sina egna förutsättningar själv hur mycket man har möjlighet att hjälpa till.  

Läs även:

Lämna ett svar