Stallarholmsbron stängd för båttrafik tills felen är reparerade 

av Katrin Nilsson
Stallarholmsbron har reparerats sedan oktober 2022.

Stallarholmsbron har fortfarande problem även efter att reparationerna skulle ha varit klara i början av juni. Bron har sedan dess tidvis varit avstängd och orsakat långa köer. Det beror på att det är något fel med styrsystemet.  

– Vi får fellarm som vi inte kan identifiera anledningen till. Det orsakar nödstoppen, berättar Pär Eriksson, projektledare på Trafikverket.

Förra veckan skrev MT/Måsen om problemen som varit när bron fastnade på grund av att temperaturväxlingar gjorde att materialet utvidgade sig mer än man räknat med.  

– Det har att göra med att vi nu har en helt solid stålbro. Tidigare var det en annorlunda konstruktion. 

grund av det här skiljer det sig fyra centimeter. Den svängbara delen är lägre, därför har man gjort en upphöjning så vägen ska bli jämn. 

Pär Eriksson.

– Vi har lagt asfalt så att bilarna inte ska köra in i den här kanten. Vi får en väldig temperaturpåverkan och det håller vi i projektet på att titta på hur vi kan åtgärda, förklarar Pär. 

Det som är kvar att justera här är nivåskillnaden och upphöjningen.  

– Det blir som en topp upp mot den svängbara delen ifrån den fasta bron. Kullen ska inte vara kvar så det blir en åtgärd. Vi stänger av bron under några timmar och fixar till det framöver. Det blir inte förrän efter semestrarna är klara. 

Tidigare var det också ett problem med att den fasta och svängbara delen kom för tätt mot varandra och tog emot när man skulle stänga bron.  

– Vi öppnade spalten mellan och tog bort så att man inte får den här kontakten. Det är åtgärdat så vi har inga problem med bron i det avseendet. 

Detta hade inget att göra med det mer akuta problemet som är styrsystemet. Här har man inte kunnat identifiera anledning till de många fellarmen. Genom styrsystemet ska bron kunna öppnas antingen på plats eller från Hjulstabron.  

Bron hade innan reparationerna en annorlunda konstruktion.

– Det kan vara kommunikationen mellan Stallarholmsbron och Hjulstabron. Det kan vara något internt i bron som gör att det blir fel. Vi jobbar med styrsystemet och felsöker det, berättar Pär. 

Allting styrs via elektronik.  

– Ett program talar om när bron ska ner och öppna sig i vridlägret etcetera. Det finns olika signaler som styr de här parametrarna.  

r bron ska öppnas och svänga ut sänks den ned lite och sedan när den ska stänga ska den höjas upp. Det är i det läget som bron, under den här perioden ibland fått fellarm. Den har inte höjt sig tillräckligt för att hamna i rätt läge för att stängas.  

– Det är flera givare som finns på bron och ger signaler till det här styrsystemet. Någonstans här blir det fel. Signalerna går även med fiber till Hjulstabron, eftersom den ska kunna fjärrmanövreras därifrån. Om de tar för lång tid på sig, löser det också ut nödstoppet.  

Det är alltså många parametrar. Nu jobbar man med att isolera felkällan. 

– Det tar lite tid. Man tror att man hittar det som i förra veckan när vi hade vi tänkt köra bron lokalt, men vi fick för många fellarm.  

Det har funnits många som uttryckt oro på sociala media om framkomligheten för räddningstjänst, ambulanspersonal och polis. Enligt Pär kommer bron vara bemannad fram till att den fungerar som den ska och då kan den personalen också släppa över räddningsfordon.  

– Vi kommer se till att räddningstjänsten och den här typen av fordon kommer över. 

nga är också beroende av Stallarholmsbron och är både oroliga för att de inte ska kunna ta sig till jobbet och att de inte ska komma hem. Nu kommer bron vara stängd för båttrafik fram till att man vet att den fungerar,  

– Tyvärr stänger vi för båttrafiken så att biltrafiken inte blir drabbad. 

Men man kommer att behöva göra tester.  

– Vi kommer att göra broöppning för vi måste genomföra vissa prov för att kunna se var felet ligger, men bron är inte öppen för båttrafik förrän felet är identifierat och reparerat.  

Ombyggnaden av bron var mekanisk och inbegrep inte de elektroniska delarna, men möjligheten finns att det har hänt något med elektroniken under arbetet.  

– Vi har svetsat och saker kan ha fått smuts på sig, eller en kabel kan ha blivit klämd någonstans. Men som det ser ut nu, hänger det inte ihop med renoveringsprojektet, utan det här är något helt annan. 

Att byta styrsystemet är något som redan idag är planerat inom en inte alltför avlägsen framtid.  

– Det ligger i planeringen. Man gör det med jämna mellanrum, om det är två eller tre år bort. Då byter man ut styrsystem och datorer. Det är små mikrodatorer som styr det här och de åldras ju. 

r kan inte idag svara på ifall man skulle kunna tidigarelägga bytet.  

– Jag kan inte lova någonting om det. Jag är inte inkopplad på den avdelningen. 

Ifall man byter styrsystemet skulle det bli under lågsäsongen för båtar, alltså vintern.  

– Egentligen är bron öppen året runt för yrkestrafik, men det är lämpligt att göra en sådan här ombyggnad på vintern när det inte är turistsäsong.   

Nu jobbar man för att få igång bron och hoppas att det ska vara klart under veckan. 

– Det är ju jättetråkigt att det är så här. Det är inte så att vi sitter och vilar och rullar tummarna. Nej, vi kämpar verkligen för att det här ska fungera. 

Läs även:

Lämna ett svar