Stöd till kommuner som får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete 

av Mariefreds tidning/Måsen

 

Nu får Sveriges kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Den 1 juli kommer en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får Länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera de ändringar som lagen innebär. 

I och med lagen kommer kommunerna och polisen ha ett likvärdigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det kommer förbättra förutsättningarna för ett närmare och mer effektivt samarbete. 

Vi tror och hoppas att den nya lagen ska kunna stärka det brottsförebyggande arbetet. Att frågorna kommer prioriteras högre och att långsiktigheten ökar i det kunskaps- och problembaserade arbetet runt om i landets kommuner, säger Annie Lees, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. 

Uppdrag att ge stöd till kommunerna 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och länsstyrelserna har fått uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i implementeringen av den nya lagstiftningen. 

Uppdraget ger oss en ökad möjlighet att bidra till ett enat och gemensamt stöd till kommunerna. Det ger oss också fler verktyg för att kunna bidra till ett samhälle med minskad brottslighet och ökad trygghet, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.  

Uppdraget innebär att Länsstyrelsen, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, ska utveckla ett samordnat, behovsanpassat och praktiknära brottsförebyggande stöd till landets kommuner. Malin Wiktoreng förtydligar: 

– Våra län skiljer sig åt till omfång, invånarantal, antal kommuner och typ av brottsproblem. Detta innebär att det stöd vi ger, tillsammans med Brå, kommer att se olika ut eftersom det kommer anpassas efter rådande förutsättningar. För att vi ska kunna ge så gott stöd som möjligt är det av allra största vikt att kommunerna har en öppen dialog med de regionala brottsförebyggande samordnarna. 

I Södermanlands län skiljer det sig åt mellan kommunerna vad gäller hur redo de är inför kommande lagen, säger Eva-Sara Beckman, Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Dock har vi en bra samverkansstruktur i det länsövergripande nätverk som finns för det brottsförebyggande arbetet där samtliga kommuners brottsförebyggande samordnare tillsammans med kommunpoliserna är representerade. Det finns även en länsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län och Polisområde Södermanland där det framkommer att vi tillsammans ska stötta kommunerna i att arbeta kunskapsbaserat och långsiktigt. 

 

Läs även:

Lämna ett svar