S/S Mariefred kör oregelbunden trafik i sommar och VD avgår

av Katrin Nilsson
S/S Mariefred anländer till ångbåtsbryggan första juli i år.

Efter en uppskjuten säsongsstart följd av flera inställda turer vill rederiet inte lova hur regelbundet man kommer att köra i sommar.  

– De känns oerhört bittert efter de jättehårda ansträngningar som vi gjort med båten, när den ändå till slut är godkänd, i gott skick och gick i trafik lördag och söndag. Jag kan tyvärr inte säga mer än att jag är olycklig, säger ordförande för Gripsholms-Mariefreds Ångfartygsaktiebolag Lennart Rydberg.

Lennart vill inte kommentera orsakerna till att man efter helgen första och andra juli ställer in. På hemsidan annonseras nu att man kör 15 och 16 juli för att sedan, så långt det är möjligt, gå i trafik på helgerna under sommaren. 

Lennart berättar också att VD Henrik Birath bett att få avgå och Kjell Nordeman, som idag är teknisk chef, har blivit tillfrågad om han kan ersätta honom. Lennart understryker att Henrik Birath kommer att vara kvar i styrelsen och jobba aktivt med båten.  

– Han ämnar alls inte försvinna. Det är en rockad av mera administrativ karaktär. Nordeman har ju varit andreman, så första och andreman byter plats, kan man säga.  

Kjell Nordeman har tackat ja, men betonar att han kommer att behöva få mer information om vad befattningen innebär. Idag är han teknisk chef och också DP (Dedicated Person). 

– Jag kan naturligtvis tänka mig att stå till förfogande, säger Kjell. 

Detaljerna kring hans roll som VD är inte klara och Kjell förklarar att man behöver utreda hur ansvarsfördelningen kommer att se ut och om det kommer in ytterligare personer i organisationen. 

– Det blir många uppgifter som vilar på mina axlar. Jag kan inte ta på mig allt, det är omöjligt. 

S/S Mariefred körde helgen första och andra juli för att sedan återigen ställa in trafiken Helgen efter.

Att det har funnits en brist på ansvariga som har jobbat på rederiet menar Kjell har varit ett problem. Han tror att det kommer att krävas fler som arbetar aktivt med båten i framtiden för att det ska fungera.  

– Jag behöver veta vilka jag har runt omkring mig som kan hjälpa till, för jag har sagt att organisationen är lite tunn. Vi behöver vara fler som är operativa och där har jag inte riktigt klart för mig vem som kommer att göra vad. 

Problemen med trafiken började med att den traditionsenliga premiärturen på Ångans dag ställdes in. Sedan har datumet för trafikstarten flyttats fram och efter att man körde säsongens premiärtur första och andra juli, ställde man åter igen in trafiken. 

Att man blev så sen med säsongsstarten hade flera orsaker. Kjell tycker att de skulle ha kommit igång med reparationerna och underhållet av båten tidigare. Det bästa menar han hade varit ifall man startat redan på hösten.  

– Det kom ju lite sent för väldigt många företag som skulle hjälpa oss, som var mycket upptagna på olika sätt 

En annan anledning var att man anlitat ett företag för svetsningen som inte var certifierade och var tvungen att hitta ett nytt. Eftersom man saknade tidsmarginal hindrade det trafikstarten. 

När båten nu senast ställde in åttonde och nionde juli berodde det enligt Kjell på personalbrist. Det är eldare som framför allt kan vara problem att hitta.  

– Vi har haft svårt att rekrytera folk och kom igång lite sent. 

Mikael Hernfalk, som tidigare var styrman på S/S Mariefred, var en av dem som tillsammans med dåvarande kapten och VD Claes Insulander tyckte att båten skulle konverteras. I efterhand tänker Mikael Hernfalk att de fick rätt vad gäller att ställa om båten från kol till olja, bland annat på grund av problemen att hitta eldare.  

– Vi fick utbilda nya eldare i stort sett varje år.  Det blev bara svårare och svårare. Det var en anledning till att vi föreslog att man skulle sätta in olja. 

Mikael vet att det inte heller är lätt att hitta kompetent personal som kan hålla i driften av en gammal ångare som S/S Mariefred. Tidigare gjorde han själv och Claes Insulander mycket av det arbetet. 

– Vem ska hoppa på det här och jobba tre månader ombord? Det är inget man kan försörja sig på. Claes var ute på sjön på vintern och jag höll på med reparationer på andra båtar.  

Han menar att man skulle behöva personer som på samma sätt som han själv och Claes kunde ägna sig helhjärtat åt båten under säsongen och sedan ha andra arbeten under resten av året.  

Lennart Rydberg, ordförande i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygsaktiebolag.

– Att hitta sådana människor idag, det är inte så lätt. Du ska ha kompetensen och viljan att göra det här, plus att du vill ha ett jobb som inte är någon året-runtanställning utan bara några månader om året. De flesta vill ha ett fast jobb, säger Mikael.  

Kjell Nordeman som har varit för att man ska hålla fast vid koleldningen är medveten om att det finns fördelar med att ställa om. Nu har de fått tag på kol till den här säsongen, men man vet inte hur det blir i framtiden.  

– Det har blivit svårare och svårare att få tag på stenkol. Dessutom är det förenat med en del utsläpp naturligtvis. 

Nu saknar de eldare på båten och det är inte helt klart hur de ska bemanna under sommaren. Kjell, som själv började på Mariefred som eldare, har redan hoppat in och jobbat under turerna i sommar och kan tänka sig att göra det i framtiden också.  

– Jag har respekt för att det är svårt att få tag på folk. Vi får väl se var vi landar.  

Idag vill rederiet inte ge några garantier för hur tidtabellen kommer se ut i sommar, men ambitionen är enligt Kjell Nordeman att man ska köra på helgerna med start 15 juli.  

Läs även:

Lämna ett svar